Soorten rijkdom waarover Zakaat betaald moet worden

Soorten rijkdom waarover Zakaat betaald moet worden

Zakaat hoeft niet betaald te worden over eerste levensbehoeften zoals eten, drinken, kleding, het huis waarin je woont (zelfs niet als het een duur huis is) of de auto waarin je rijdt (zelfs niet als het een dure auto is).

Zakaat hoeft alleen betaald te worden over zaken die je niet voor direct gebruik hebt en die met de tijd zullen groeien, zoals de volgende zaken:

  1. Goud en zilver (uitgezonderd gouden en zilveren sieraden die vrouwen voor persoonlijk gebruik hebben).

Zakaat dient alleen betaald te worden over goud en zilver wanneer de waarde ervan hoger is dan een vastgestelde minimale voet voor dit soort bezit (nisaab) en wanneer het langer dan een volledig maanjaar (354 dagen) in je bezit is geweest.

De minimaal voorgeschreven limiet waarover zakaat betaald moet worden (nisaab) voor dit soort bezit is als volgt:

zakaat over goud is ongeveer 85 gram en over zilver is het 595 gram.

Als een moslim dus een dergelijke hoeveelheid langer dan een jaar in bezit heeft, dan moet hij zakaat betalen tegen een minimaal tarief van 2,5 %.

  1. Alle soorten valuta die als contant geld worden bewaard (in biljetten of muntgeld) of op een bankrekening staan.

De nisaab over geld wordt bepaald door de tegenwaarde van goud (85 gram) in het land waar verblijf wordt gehouden ten tijde van het moment waarop de zakaat betaald moet worden. Als een dergelijke hoeveelheid geld langer dan een (maan-)jaar in het bezit is geweest, dan dien je 2,5 % van de waarde af te dragen als zakaat.

Ter illustratie: stel dat een gram puur goud ten tijde van het moment waarop zakaat betaald moet worden €25 is, dan is de nisaab van geld het volgende:

25 (prijs van één gram goud, die fluctueert) x 85 (aantal gram, blijft stabiel) = €2125 is dan de minimale vrijstellingslimiet (nisaab). Het is belangrijk om op te merken dat de schatting van de nisaab voor zakaat over bankbiljetten, muntgeld en commerciële goederen in het algemeen afhankelijk is van het corresponderende minimum aan goud, omdat de waarde van goud stabieler is dan elke andere vorm van bezit.

  1. Commerciële goederen

Deze term slaat op alle bezittingen die bedoeld zijn om investeringen mee te doen. In het algemeen omvatten ze activa zoals onroerend goed en handelswaar zoals consumptiegoederen en levensmiddelen.

De waarde van commerciële goederen die langer dan een maanjaar in bezit zijn geweest, moet geschat worden aan de hand van de huidige marktwaarde op de dag dat zakaat betaald dient te worden. Als de goederen de nisaab bereiken, dient 2,5 % van hun waarde als zakaat geschonken te worden.

 

  1. Landbouwopbrengsten

De Qur’an stelt: “O jullie die geloven, geef [bijdragen], hetzij van de goede dingen die jullie hebben verworven, hetzij van hetgeen Wij uit de aarde voor jullie hebben voortgebracht.” (Soera al Baqara: 2:267)

Zakaat hoeft alleen betaald te worden over bepaalde landbouwopbrengsten indien de productie ervan een bepaald minimum heeft bereikt. Vanaf dit punt dient zakaat betaald te worden (nisaab).

Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende omstandigheden waarin mensen zich kunnen bevinden. Het te betalen bedrag aan zakaat over landbouwopbrengsten hangt af van de gemaakte kosten en geleverde inspanningen op het gebied van irrigatie.

  1. Vee: Zakaat dient betaald te worden over vee, zoals koeien, kamelen en schapen. Echter, dit geldt alleen als de dieren in de weide grazen en het de eigenaar niet veel moeite kost om hen te voederen.

Als hij de dieren bijna het hele jaar voedert, dan is hij geen zakaat verschuldigd over het vee.

Gedetailleerde regelgeving over het minimum vanaf welk punt zakaat betaald dient te worden (nisaab) over vee, kun je vinden in de boeken van islamitische jurisprudentie (fiqh).