Soorten vlees die verkocht worden in restaurants en winkels

Soorten vlees die verkocht worden in restaurants en winkels

  1. Vlees van dieren die geslacht zijn door iemand anders dan een moslim of iemand van de mensen van het boek (christenen en joden), zoals door een boeddhist of een hindoe is ten strengste verboden. Dit omvat ook het vlees dat verkocht wordt in restaurants in landen waar moslims of mensen van het boek een minderheid vormen.
  2. Vlees van dieren die gedood zijn door moslims of door mensen van het boek is toegestaan. De moslimgeleerden zijn het over dit punt unaniem eens.
  3. Vlees van dieren die gedood zijn door moslims of mensen van het boek maar niet volgens islamitische wetgeving, zoals door elektrisch stunnen (een elektrische stroom door de hersenen of het hart laten gaan en het dier zo buiten bewustzijn doen geraken) of door verdrinking is ten strengste verboden.
  4. Vlees van dieren die gedood zijn door mensen van het boek waarvan de slachtmethode onbekend is, of het vlees van dieren dat je meestal in hun restaurants en winkels vindt – hiervoor geldt dat de overwegende mening is dat het toegestaan is om zulk vlees te eten. Wees er echter zeker van dat je ten tijde van het eten de naam van Allah uitspreekt (door bismillaah te zeggen). Het is echter beter om elders naar halal vlees te zoeken.