Spel

Spel

Spel drar in spelarna i ett beroende. .

Vad är spel?

Spel är när man satsar pengar på ett visst resultat av en slumpartad tävling. En person satsar pengar på att han själv eller någon annan kommer att få något av värde vid en viss utgång. Kort sagt handlar spel om vadhållning som slutar med vinst eller förlust, och spelaren vinner bara på någon annans bekostnad.

Islams syn på spel

Spel är strängt förbjudet vilket framgår av skriftliga belägg från Koranen och Profetens traditioner:

  1. Gud l betraktar den synd som det innebär att spela som långt större än det man får ut av det. I Koranen sägs: De frågar dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: “Det ligger svår synd i bådadera men [också] något som kan vara människan till nytta. Det onda de medför är dock större än den nytta de kan ge.” (Sura al-Baqarah, 2:219)
  2. På grund av dess skadliga effekter på individen och samhället betraktar Gud l spel som en slags smuts och styggelse och påbjuder de troende att undvika det eftersom det sår fiendskap och hat mellan dem och tar dem bort från åminnelse av Gud l och från bönen. I Koranen sägs: Troende! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer.Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Gud och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra [med allt detta]? (Sura al-Mā’idah, 5:90-1)

Skadliga effekter av spel på individen och samhället

Spel har flera ogynnsamma effekter på individen och samhället:

  1. Det driver fram agg och hat mellan spelare, ty när vänner spelar och den ene vinner pengar av de andra är det ofrånkomligt att känslor av agg och hat uppkommer mot honom som också kan leda till att man intrigerar mot honom och skadar honom. Detta är ett känt faktum baserat på observation. I Koranen sägs i sammanhanget: Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er… Versen fortsätter sedan i sin beskrivning av Satans ihärdiga strävan att framställa spelande som någonting gott för människan med att beskriva hur spelande också drar uppmärksamheten bort från de obligatoriska bönerna och från hågkomsten av Gud l. …och få er att glömma Gud och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra [med allt detta]? (Sura al-Mā’idah, 5:90-1)
  2. Det förstör besparingar och gör så att spelare lider stora ekonomiska förluster och får problem av personlig och/eller rättslig art.
  3. Spelandets spänning och möjligheten till vinst blir ett beroende. Den spelare som vinner blir girig och rycks med i hopp om fler orätt förvärvade förtjänster. Den som förlorar ger inte upp utan fortsätter spela i hopp om att vinna tillbaka det som han har förlorat. Både förtjänst och förlust står i vägen för produktivt arbete och utgör ett krypande ont som ödelägger samhället.

Islam förbjuder alla typer av spel utan undantag och betraktar spelande som en stor synd.

Olika spelformer

Gamla och nya spelformer finns det många, och moderna former är:

  1. Spel där spelarna bestämmer att vinnaren kammar hem en pott. Ett exempel är kortspel där varje deltagare satsar en bestämd summa pengar och vinnaren tar hem allt.
  2. Vadhållning innebär att satsa pengar på ett evenemang där utgången är okänd. Till exempel kan varje spelare satsa en summa pengar på att ett fotbollslag ska vinna en match. Vinner laget matchen vinner också spelaren pengar, annars är vadet förlorat vilket också betyder att pengarna är förlorade.
  3. Lotteri är en spelform som utgår från slumpfaktorn. I ett lotteri säljs lotter och en lott dras sedan slumpvis som vinnare av ett pris, vanligen en summa pengar. Ett exempel är att köpa en lott för 50 kr i hopp om en vinst på 10 000 kr.
  4. Alla spelformer utan undantag, såsom elektroniska spel och onlinespel, som handlar om pengar som spelaren antingen kan vinna eller förlora.