Sprawiedliwość (Niektóre z aspektów życia Proroka r i jego wspaniałe cechy moralne)

Niektóre z aspektów życia Proroka r i jego wspaniałe cechy moralne

Prorok r miał najlepsze zasady moralne spośród wszystkich ludzi. .

Prorok r był wzorem pod względem moralności. Koran określa jego charakter jako wspaniały, a w najlepszy sposób oddała to jego żona, ‘Ā’isza, która powiedziała: „Jego charakterem był Koran” (Musnad Aḥmad: 24601; Ṣaḥῑḥ Muslim: 746). To oznacza, że wdrożył on w życie wszystkie wspaniałe nauki Koranu.

Sprawiedliwość :

  • Prorok r przestrzegał sprawiedliwości w każdych okolicznościach i rozsądzał na podstawie praw Allaha, nawet jeśli było to przeciwko członkom jego najbliższej rodziny, zgodnie z nakazem Allaha I : „O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się stale sprawiedliwości ‒ zaświadczając to przed Bogiem ‒ również względem was samych albo względem waszych rodziców i krewnych” (An Nisā’, 4:135).
  • Kiedy przyszli do niego niektórzy z jego Towarzyszy, by wstawić się za szlachcianką, która dopuściła się kradzieży, by oszczędzić jej kary, powiedział: „Na Tego, w którego ręku jest dusza Muḥammada; nawet gdyby Fāṭima, córka Muḥammada, dopuściła się kradzieży, odbciąłbym jej rękę” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 4053; Ṣaḥῑḥ Muslim: 1688).
  • Kiedy ogłosił zakaz lichwy (ribā), zaczął ją znosić, zaczynając od osób najbliższych, w pierwszej kolejności od swego wuja, ‘Abd Al Muṭṭaliba. Powiedział: „Pierwszą lichwą, jaką anuluję, jest ta Al ‘Abbāsa ibn ‘Abd Al Muṭṭaliba; zostanie ona całkowicie zniesiona” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 1218).
  • Uważał on, że miarą stopnia rozwoju cywilizacji i rozwoju narodu jest to, czy słabe jednostki mogą się upominać o swe prawa bez obaw. Powiedział: „Nie będzie oczyszczony naród, w którym słabi muszą walczyć o swoje prawa” (Sunan Ibn Mādża: 2426).