Sunan al-fiṭrah (Sådant som är dikterat av människan inre natur)

Sunan al-fiṭrah (Sådant som är dikterat av människan inre natur)

Vad innebär frasen sunan al-fiṭrah?

Islam uppmanar muslimer att vårda sitt yttre. .

Sunan al-fiṭrah syftar på ett antal hygieniska och kosmetiska vanor som är i enlighet med den ursprungliga och rena natur i vilken Gud l har skapat mänskligheten, och som syftar till att förbättra och fullkomliga dess yttre och få muslimer att kombinera inre och yttre förfining.

Profeten b sa: ”De naturgivna vanorna (sunan al-fiṭrah) är fem: omskärelse, borttagning av könshår, trimning av mustasch, nagelklippning samt borttagning av behåring i armhålan.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5552; Ṣaḥīḥ Muslim: 257)

Omskärelse innebär att förhuden som täcker penis ollon tas bort. Vanligen görs detta snart efter en pojkes födsel.

Detta är en rekommenderad handling och en av de naturgivna vanorna med avseende på män. Omskärelsen har också ett flertal hälso-fördelar men är inte ett villkor för att kunna bli muslim. Man är inte syndig om man inte omskär sig till följd av rädsla eller något annat skäl.

Att avlägsna det grova hår som växer på bukens nedre del just ovanför de yttre könsorganen bidrar till bättre hygien och kan göras på vilket sätt som helst som tjänar syftet.

Att trimma mustaschen: Att ha mustasch är tillåtet men inte rekommenderat. Den som väljer att ha det ska trimma den regelbundet.

Att låta skägget växa: islam uppmanar män att odla skägg, dvs. det hår som växer på en mans haka och kinder. Att låta skägget växa innebär att det inte rakas, i enlighet med Profetens undervisning. Att klippa naglarna: En muslim ska regelbundet klippa naglarna för att avlägsna patogena organismer, smuts och skräp som samlas under dem.

Att avlägsna behåring i armhålorna: För att hålla dålig lukt borta är en muslim ålagd att avlägsna sin armhålebehåring genom att rycka bort den eller använda vilket annat sätt som helst som tjänar syftet.