Tôn giáo bao quát mọi mặt của cuộc sống

Tôn giáo bao quát mọi mặt của cuộc sống

Islam không phải chỉ là nhu cầu tinh thần được người Muslim biểu hiện trong các Masjid qua lời cầu nguyện và dâng lễ nguyện Salah không thôi ..

và cũng không phải chỉ là những đức tin trong lòng ..

không phải chỉ là một hệ thống kinh tế tổng hợp ..

không phải chỉ là các nguyên tắc, những lý thuyết để thiết lập hệ thống và xã hội ..

không phải chỉ là những phạm trù đạo đức và phong thái trong cách hành xử với người khác ..

mà nó là hệ thống tổng hợp tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống, bao trùm và tổng quát.

Quả thật, Allah đã hoàn tất cho những người Muslim ân huệ này và hài lòng cho chúng ta về tôn giáo hoàn chỉnh này như Ngài đã phán:

{Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo của các ngươi; TA cũng đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho các ngươi} (Chương 5 – Al-Ma’idah, câu 3). Và khi mà một người thờ đa thần đã nói một cách chế giễu với một vị Sahabah, Salman Al-Fa-risy rằng “Có phải người bạn của mấy người (ý nói Thiên Sứ của Allah) đã dạy mấy người tất cả mọi thứ ngay cả việc đi tiểu và đại tiên ư?” thì vị Sahabah này trả lời: “Vâng, Người đã dạy chúng tôi”. Sau đó, ông đã nói cho người đa thần đó nghe các giáo luật của Islam và cung cách về vấn đề được hỏi. (Muslim: 262).

Islam là hệ thống nguyên tắc toàn vẹn cho mọi khía cạnh của cuộc sống