Tốt bụng và rộng lượng (Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người)

Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người.

Nabi e là người có phẩm chất đạo đức vĩ đại nhất trong nhân loại. 

 

Thiên Sứ của Allah e là một hình ảnh gương mẫu tốt nhất về phẩm chất đạo đức của con người. Cũng vì lẽ này nên Qur’an đã mô tả phẩm chất đạo đức của Người là phẩm chất đạo đức vĩ đại, và bà A’ishah ~, vợ của Người đã mô tả một cách chính xác về phẩm chất đạo đức của Người khi bà nói: “Phẩm chất đạo đức của Người là Qur’an” có nghĩa là Người là mô hình thiết thực để áp dụng những lời dạy của Qur’an và phẩm chất đạo đức của Nó.

Tốt bụng và rộng lượng:

  • Nabi e là người rộng lượng nhất trong nhân loại, Người trở nên rộng lượng nhất trong tháng Ramadan khi Người gặp đại Thiên thần Jibril u, vào mỗi đêm của Ramadan đại Thiên thần Jibril đều gặp Người cho tới khi Người qua đời, Người e ôn lại Qur’an với đại Thiên Thần, và khi Người gặp đại Thiên thần u thì sự rộng lượng của Người hơn cả cơn gió thổi đi. (Albukhari: 1803, Muslim: 2308).
  • Người e cho tất cả những gì người ta xin, một người đàn ông đến xin Người, Người đã cho y một bầy dê giữa hai ngọn núi, người đàn ông trở lại người nhà của y bảo: Này hỡi mọi người, hãy vào Islam bởi quả thật Muhammad cho đi mà không hề sợ nghèo. (Muslim: 2312).
  • Tám mươi ngàn Dirham (đồng bạc) được mang đến cho Người e, Người đổ nó lên một chiếc chiếu, rồi Người cúi xuống phân phát, Người đã phát hết đóng tiền đó cho bất cứ ai đến xin Người. (Al-Hakim: 5423).
  • Có một người đàn ông đến xin Người e, Người nói: “Ta không còn gì nữa hết, nhưng ngươi cứ mua thứ gì ngươi cần rồi tính cho Ta, khi nào Ta có Ta sẽ thanh toán”. Umar t nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, Allah không bắt Người phải gánh vác những gì ngoài khả năng đâu. Nabi e không thích điều đó. Người đàn ông đó nói: “Cứ cho đi và chớ đừng lo sợ Đấng của chiếc Ngai vương cắt giảm”. Thế là Nabi e mỉm cười và niềm vui hiện rõ trên gương mặt của Người. (Theo các Hadith chọn lọc: 88).
  • Khi Thiên Sứ của Allah e trở lại từ cuộc chinh chiến Hunain, những người dân thôn và những người mới gia nhập Islam ồ ạt đến đòi chia chiến lợi phẩm, họ chen lấn nhau đến nỗi đẩy cả Người e té vào một cái cây, và họ giật lấy cái áo của Người. Người e đứng lên và nói: “Các người hãy đưa cái áo lại cho Ta, nếu Ta có nhiều ân huệ như những cái cây này chắc chắn Ta sẽ chia hết cho các người, rồi các người sẽ thấy Ta không keo kiệt, không nói dối và cũng không hèn nhát” (Albukhari: 2979).

Nabi e quả thật đã để lại nhiều tấm gương đạo đức tốt đẹp trong mọi khía cạnh của cuộc sống.