Thăm viếng thành phố Madinah Nabawiyah

Thăm viếng thành phố Madinah Nabawiyah

Madinah Nabawiyah là nơi mà Nabi r đã di cư đến từ Makkah do sự đàn áp và ức hiếp của những kẻ thờ đa thần.

Việc đầu tiên mà Nabi r làm khi đến Madinah là xây Masjid Nabawi, nơi đã trở thành một khu trung tâm của kiến thức, truyền bá tôn giáo cũng như hành thiện cho mọi người.

Việc đi viếng Masjid Nabawi là việc làm khuyến khích được yêu thích trong giáo luật vào mọi thời điểm, dù là vào mùa Hajj hay không phải mùa Hajj.

Việc đi viếng Masjid Nabawi không liên hệ gì đến các nghi thức Hajj, và không được ấn định một thời điểm cụ thể nhất định nào đó cho việc đi viếng, (mà lúc nào cũng được miễn sao thời gian phù hợp và tiện lợi cho người đi viếng).

Nabi r nói: “Không được du hành từ xa đến chỉ để thăm viếng (một nơi nào đó) ngoại trừ ba Masjid: Masjid Al-Haram (ở Makkah), Masjid này của Ta, và Masjid Al-Aqsa (Jarusalem – Palestine)” (Albukhari: 1139, Muslim: 1397, Abu Dawood: 2033).

Nabi r nói: “Dâng lễ nguyện Salah trong Masjid này của Ta tốt hơn một ngàn lần dâng lễ nguyện Salah tại các Masjid khác trừ Masjid Al-Haram” (Albukhari: 1133, Muslim: 1394).

Giáo luật qui định cho phép viếng thăm gì tại thành phố Madinah Nabawiyah ?

Người Muslim nên định tâm đến Madinah là để viếng Masjid của Thiên sứ r và dâng lễ nguyện Salah trong đó, và khi y đến Madinah thì y nên làm:

    1. Dâng lễ nguyện Salah tại Rawdhah thiêng liêng: đó là khu vực giới hạn nằm ở phần trước của Masjid giữa nội phòng của Nabi r và Mimbar (bục giảng thuyết) của Người. Dâng lễ nguyện Salah tại đó mang lại nhiều ân phước to lớn, Nabi r nói: “Khu vực nằm giữa ngôi nhà của Ta và Mimbar (bục giảng thuyết) của Ta là một ngôi vườn từ những ngôi vườn nơi Thiên Đàng” (Albukhari: 1137, Muslim: 1390).
    2. Chào Salam đến Thiên sứ r: đi đến khu mộ của Nabi, đứng trước mộ của Người, quay mặt hướng về Người và Qiblah ở phía sau và nói với giọng nhẹ nhàng từ tốn vừa đủ nghe: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِيْ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَجَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّتِكَ أَفْضَلُ مَا جَزَى نَبِيّا عَنْ أُمَّتِهِ. Assalamu alyka wa rohmatullo-h wa barokah-tuh, ashhadu annaka qod ballaghta arrisa-lah wa adayta al-ama-nah wa nasahta al-ummah wa ja-hadta fillah hoqqo jiha-dihi, fajaza-kollo-hu an ummatika afdholu ma jaza Nabiyan an ummatihi. (Chào bằng ăn và phúc lành đến Người hỡi vị Thiên sứ của Allah, tôi xin chứng nhận Người thực sự đã truyền bá Bức Thông Điêp, Người đã hoàn thành sứ mạng được giao, Người đã khuyên dạy cộng đồng tín đồ, Người đã chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah, cầu xin Allah ban ân phước cho Người). Nabi r nói: “Bất cứ người Muslim nào chào Salam đến Ta thì Allah sẽ hoàn linh hồn của Ta vào thể xác trở lại để Ta đáp lại lời chào Salam đó” (Abu Dawood: 2041). Sau đó, tiến sang phải để chào Salam Abu Bakr Assiddiq t, vị Khalif của Thiên sứ r và là vị Sahabah đức hạnh và cao quý nhất. Sau đó, tiếp tục tiến sang phải để chào Salam Umar t, vị Khalif thứ hai sau Thiên sứ của Allah r và là vị Sahabah đức hạnh và cao quý đứng sau Abu Bakr t. Thiên sứ của Allah r là một người phàm tốt đẹp nhất nhưng Người không có bất cứ quyền năng siêu nhiên nào có thể mang lợi cũng như gây hại, bởi thế, không được phép cầu xin khấn vái Người mà mọi sự cầu xin khấn vái đều chỉ hướng về một mình Allah duy nhất, Đấng không có đối tác ngang vai.

Masjid Quba’ là Masjid đầu tiên được xây trong Islam  .

  1. Viếng thăm Masjid Quba’: Đây là Masjid đầu tiên được xây dựng trong Islam trước khi Nabi r xây Masjid của Người. Giáo luật khuyến khích những ai đang ở Madinah ghé thăm Masjid Quba’, quả thật, Nabi r đã thường viếng Masjid này và Người nói: “Ai lấy Wudu từ nhà của y rồi đến Masjid Quba’ dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at thì y được ghi cho ân phước giống như ân phước đi làm Umrah” (Ibnu Ma-jah: 1412).