Thờ phượng có nghĩa là gì?

Thờ phượng: Danh từ bao quát tất cả những gì Allah yêu thích và hài lòng từ lời nói, hành động mà Ngài đã ra lệnh bảo cũng như khuyến khích thực hiện, dù đó là những việc làm công khai như dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah, hành hương Hajj, hoặc những việc làm thầm kín của nội tâm như tình yêu dành cho Allah và Thiên Sứ của Ngài, kính sợ Ngài, phó thác cho Ngài, cầu xin Ngài phù hộ …

 

Sự thờ phượng trong mọi khía cạnh của cuộc sống

Tất cả mọi việc làm có sự định tâm ngoan thiện đều được coi là thờ phượng và con người được ban thưởng bởi các việc làm đó.

Sự thờ phượng bao trùm tất cả những gì mà người có đức tin đã thể hiện với định tâm làm hài lòng Allah, sự thờ phượng trong Islam không phải chỉ giới hạn trong phạm vi các nghi lễ thờ cúng và hành đạo như dâng lễ nguyện Salah, nhịn chay, .. không thôi mà nó bao hàm tất cả mọi việc làm hữu ích có định tâm ngoan thiện. Trong Islam, chỉ cần có tâm niệm tốt thì tất cả các việc làm hữu ích đều được coi là thờ phượng và được ban thưởng, dù người Muslim ăn, uống hoặc ngủ nhưng với định tâm vì mục đích phục tùng Allah, Đấng Tối Cao thì y sẽ được Ngài ban ân phước cho những sự việc đó. Bỡi lẽ này, toàn bộ cuộc sống của người Muslim đều hướng về Allah, y ăn vì mục đích phục tùng Ngài thì việc ăn đó của y là thờ phượng, y cưới vợ (lấy chồng) để bản thân tránh khỏi điều Haram thì việc cưới vợ lấy chồng đó của y là thờ phượng, y buôn bán kinh doanh và làm việc để kiếm tiền nhưng với tâm niệm tốt thì đó là thờ phượng, y nỗ lực học hỏi kiến thức rèn luyện trí lực khám phá, phát minh có định tâm tốt thì đó là thờ phượng, y chăm sóc gia đình, con cái, nhà cửa là thờ phượng, .. tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống, mọi hành động, mọi việc làm hữu ích với tâm niệm ngoan thiện đều là thờ phượng.

Thờ phượng là giá trị của việc tạo hóa

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để chúng thờ phượng riêng TA * TA không đòi hỏi bổng lộc từ nơi chúng và cũng không đòi hỏi chúng nuôi dưỡng TA * Quả thật, Allah mới là Đấng ban bổng lộc cho tất cả, Ngài là Đấng của mọi quyền lực và sức mạnh.} (Chương 51 – Azh-zhariyat, câu 56 – 58).

Allah phán cho biết rằng ý nghĩa và mục đích mà Ngài đã tạo hóa loài Jinn và loài Người chính là để họ thờ phượng Ngài, và Allah bất cần đến sự thờ phượng của họ, chỉ có họ mới thực sự cần thờ phượng Ngài vì họ lệ thuộc vào Ngài.

Nếu con người bỏ bê mục tiêu đó và chỉ biết hưởng thụ trong niềm vui của thế giới trần gian, không còn nhớ đến ý nghĩa và giá trị mà Thượng Đế đã để y tồn tại thì y biến thành một sinh vật vô nghĩa kém hớn cả mọi loài sinh vật khác trong vũ trụ càn khôn này, bởi các loài động vật, chúng biết ăn và biết ý thức Thượng đế trong khi chúng không bị thanh toán ở Đời Sau, còn ngược lại con người phải bị thanh toán ở Đời Sau. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và những kẻ vô đức tin thì chỉ biết hưởng lạc, chúng ăn uống như thú vật và Hỏa Ngục sẽ là nơi ở của chúng.} (Chương 47 – Muhammad, câu 12).

Các trụ cột của thờ phượng

Sự thờ phượng chỉ có giá trị và được chấp nhận khi nào hội đủ sự thành tâm vì Allah và tuân thủ theo Thiên Sứ của Ngài.

Quả thật sự thờ phượng mà Allah ra lệnh phải được dựng trên hai trụ cột cơ bản:

Thứ nhất: Phủ phục và kính sợ một cách trọn vẹn.

Thứ hai: Dành tình yêu thương trọn vẹn đến Ngài

Thờ phượng mà Allah sắc lệnh cho các bầy tôi của Ngài là thờ phượng cần phải có sự phủ phục và kính sợ một cách hoàn toàn, và với tình yêu trọn vẹn trong đó có sự yêu thích và niềm hy vọng.

Tình yêu không có sự kính sợ và phủ phục thì giống tình yêu dành cho thức ăn và tiền bạc, nó không phải là thờ phượng; tương tự, kính sợ nhưng không có tình yêu giống như nỗi sợ đối với thú dữ, sợ người quyền hành làm điều bất công chứ không được cho là thờ phượng; còn một khi kết hợp giữa nỗi sợ và tình yêu trong hành động thì đó là thờ phượng, và thờ phượng chỉ hướng về một mình Allah duy nhất.

Các điều kiện của thờ phượng

Sự thờ phượng có giá trị và được chấp nhận cần phải hội đủ hai điều kiện:

 

Thành tâm thờ phượng một mình Allah duy nhất, không tổ hợp cùng với Ngài bất cứ một thứ gì.

Thờ phượng đúng theo Sunnah (đường lối) của Thiên Sứ e.

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Vâng, bất cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah đồng thời là một người làm tốt thì sẽ được phần thưởng nơi Thượng Đế của y. Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 112).

Ý nghĩa {nạp trọn sắc diện của mình cho Allah} là hướng hoàn toàn sự thờ phượng đến một mình Allah.

Và ý nghĩa {đồng thời là một người làm tốt} là tuân thủ theo đúng giáo luật Allah ban hành và những gì nằm trong Sunnah của Thiên Sứ e.

Việc theo đúng Sunnah của Nabi e là chỉ ở các hình thức thờ phượng thuần túy chẳng hạn như dâng lễ nguyện Salah, nhịn chay và tụng niệm, riêng đối với những gì nằm trong sự thờ phượng nhưng chỉ mang ý nghĩa chung chẳng hạn như các thói quen giao tiếp và hành xử cũng như các việc làm thiện tốt của người bề tôi với định tâm vì Allah như thể dục thể thao với định tâm rèn luyện sức khỏe để phục tùng Allah, buôn bán kinh doanh để nuôi dưỡng và chu cấp cho gia đình con cái thì không cần phải tuân thủ đúng theo Sunnah mà chỉ cần không làm trái với giáo luật và không phạm vào những điều Haram.