Tiêu biểu đạo đức của Islam trong chiến tranh

Tiêu biểu đạo đức của Islam trong chiến tranh:

  1. Luôn giữ công lý và hành xử công bằng với địch, cấm áp bức và lạm dụng sự thù ghét đối với địch. Allah, Đấng Tối Cao phán: }وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى{ (المائدة: 8) {Và chớ để cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó khiến các ngươi hành động bất công. Các ngươi hãy công bằng, điều đó gần với lòng ngay chính và kính sợ Allah.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 8). Tức các ngươi đừng lấy sự hận thù và căm ghét để vượt quá giới hạn qui định đối với địch mà các ngươi hãy luôn công bằng trong lời nói cũng như trong hành đồng.
  2. Islam cấm sự bội ước với kẻ thù: Sự bội tín là điều Haram ngay cả đối với kẻ thù, như Allah, Đấng Tối Cao đã phán: }إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ{ (الأنفال: 58) {Quả thật, Allah không yêu thích những kẻ bội ước} (Chương 8 – Al-Anfal, câu 50).
  3. Islam cấm hành hạ xác chết: Islam cấm xâm hại đến xác chết, như Nabi e đã nói: “Các ngươi không được hành hạ xác chết” (Muslim: 1731).
  4. Islam cấm giết những người dân không tham gia chiến tranh và cấm tàn phá đất đai và môi trường: Abu Bakr Assiddiq t, vị Khalif của người Muslim, một vị Sahabah cao quý nhất trong các vị Sahabah, đã dặn dò Usamah bin Zaid khi cử phái ông lãnh đạo đoàn quân đến xứ Sham: “. . Các ngươi không được giết trẻ con, người già, phụ nữ, các ngươi không được chặt và đốt phá các cây chà là, không được chặt phá cây ăn trái, không được giết cừu, bò, lạc đà trừ phi các ngươi giết để ăn thịt của chúng, và các ngươi sẽ đi ngang qua những nhóm người xa lánh với trần tục thì các người hãy bỏ mặc họ” (Ibnu Asa-kir 2/50).