Tranzacțiile tale financiare

Tranzacțiile tale financiare

Allah Preaînaltul le poruncește și îi încurajează pe musulmani să-și câștige traiul. Aceasta reiese clar dintr-o serie de aspecte, printre care figurează următoarele:

  • Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a interzis cerșetoria, atât timp cât suntem capabili să ne câștigăm mijloacele de trai și ne-a înștiințat că aceia care practică cerșitul, în ciuda capacității lor de a procura cele necesare traiului, își pierd demnitatea, atât în ochii lui Allah Preaînaltul, cât și ai oamenilor: „Acea persoană care continuă să cerșească fără a fi în nevoie de aceasta va sta înaintea lui Allah Cel Atotputernic [în Ziua Judecății] fără [a avea] măcar o fărâmă de carne pe față.” [Al-Bukhari, 1405; Muslim, 1040]

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă acela care este lovit de sărăcie se plânge de aceasta oamenilor, sărăcia sa nu va lua sfârșit, dar dacă el se va plânge lui Allah, Allah îl va îndestula în scurtă vreme.” [Ahmad, 3869; Abu Dawud, 1645]

Islamul respectă toate tipurile de ocupații, atât timp cât acestea sunt legale și nu implică niciun fel de fărădelegi.

  • Islamul respectă toate tipurile de ocupații, în orice domeniu – comerț, industrie, servicii, investiții sau în orice altceva, atât timp cât acestea sunt legale și nu implică niciun fel de fărădelegi. Într-adevăr, islamul ne informează că Profeții (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lor!) aveau ocupații decente, larg răspândite în societățile lor, după cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Allah nu a trimis niciun Profet care sa nu fi fost păstor.” [Al-Bukhari, 2262] El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a menționat, odată, că Profetul Zaharia (Pacea fie asupra sa!) a fost tâmplar. [Muslim, 2379] Şi ceilalţi Profeţi (Pacea fie asupra lor!) au avut tot asemenea ocupații. O persoană care se angajează într-o ocupație cu intenția de a se întreține pe sine și pe familia sa și pentru ajutorarea celor nevoiași va fi recompensată din belșug pentru efortul său.
  • O persoană care se angajează într-o ocupație cu intenția de a se întreține pe sine și pe familia sa și pentru ajutorarea celor nevoiași va fi recompensată din belșug pentru efortul său.

Toate tipurile de tranzacții sunt, în general, permise în islam

Toate tipurile de tranzacții sunt, în general, permise în islam. Acestea includ vânzarea, cumpărarea, închirierea și toate tipurile de tranzacții de care oamenii au nevoie în viața lor de zi cu zi, cu excepția acelor lucruri care sunt interzise din cauza impurității lor intrinseci sau a modului în care sunt achiziționate.

Lucruri care sunt interzise din cauza impurității lor intrinseci

Acestea sunt lucruri pe care Allah Preaînaltul le-a declarat ilegale din cauza impurității lor intrinseci și, prin urmare, nu trebuie să fie vândute, cumpărate, închiriate, fabricate sau puse în circulație.

Exemple de lucruri pe care islamul le-a interzis din cauza impurității lor intrinseci

  • Carnea de câini și de porci
  • Animalele moarte sau oricare parte a lor
  • Băuturile alcoolice
  • Drogurile și toate celelalte substanțe care sunt dăunătoare sănătății
  • Materialele care au ca scop răspândirea imoralității, aşa cum sunt casetele pornografice, revistele și site-urile de acest gen
  • Idolii sau orice altceva care este adorat împreună cu Allah Preaînaltul sau în locul Lui

Lucruri care sunt interzise din cauza modului în care sunt dobândite

Acestea sunt lucruri care sunt în mod normal legale, dar au devenit ilegale ca urmare a modului în care sunt achiziționate, pentru că modalitatea lor de procurare provoacă daune pentru individ și societate, în general. Cauzele care fac, în general, tranzacțiile ilegale sunt:

Camăta (ribā), înșelăciunea, nedreptatea și jocurile de noroc.

Vom clarifica toate acestea în paginile următoare.