Umrah (Hành hương)

Bắt buộc phải thực hiện Umrah một lần trong đời đối với ai có khả năng thực hiện.

Là hình thức thờ phượng Allah bằng cách mặc y phục Ihram, Tawaf quanh ngôi đền bảy vòng, Sa-i qua lại giữa đồi Safa và Marwah bảy dòng, sau đó cạo đầu hay cắt ngắn tóc.

Giới luật qui định nó là nghĩa vụ bắt buộc một lần trong đời đối với ai có khả năng thực hiện và khuyến khích thực hiện nhiều lần.

Thời điểm của nó: được phép thực hiện nó xuyên suốt thời gian trong năm không có giới hạn, tuy nhiên, nếu thực hiện nó trong tháng Ramadan thì ân phước sẽ được nhân lên rất nhiều như lời Nabi r đã nói: “Umrah trong tháng Ramadan tương đương với Hajj” (Albukhari: 1764, Muslim: 1256).