Vânătoarea conform Legii islamice

Vânătoarea conform Legii islamice

Musulmanii au voie să vâneze animalele și păsările permise consumului, care, de regulă, nu pot fi ușor prinse și sacrificate, printre care și animale necarnivore, precum cerbii și iepurii sălbatici.

Pentru vânătoarea animalelor sălbatice, trebuie să fie îndeplinite un număr de condiții, incluzând următoarele:

  1. Vânătorul trebuie să fie în totalitatea facultăților mintale, musulman sau dintre oamenii Cărții, și să intenționeze să efectueze acest act în scopul menționat. Prin urmare, vânatul prins de un păgân sau de o persoană nebună nu este îngăduit consumului (halāl).
  2. Vânatul trebuie să aparțină categoriei de animale care nu pot fi ușor sacrificate, deoarece ele tind să fugă de oameni. Dacă, totuși, acesta poate fi sacrificat, cum sunt, spre exemplu, oile și găinile, atunci nu este permisă vânarea lui.
  3. Arma de vânătoare trebuie să omoare prada cu ascuțimea ei, cum este, spre exemplu, o săgeată sau un glonț. Carnea de la animalele care sunt ucise de orice altceva, cum ar fi, spre exemplu, greutatea unei pietre, nu este îngăduită pentru consum, cu excepția cazului în care vânătorul reușește să înjunghie vânatul înainte ca acesta să moară.
  4. Numele lui Allah Preaînaltul trebuie pomenit înainte ca focul să fie tras.
  5. În cazul în care vânatul rămâne în viață, acesta trebuie să fie sacrificat imediat.
  6. Vânătoarea este permisă în islam doar atunci când acest lucru este necesar pentru hrană. Luarea vieții unui animal ca sport, fără intenția de a mânca din el, este interzisă.