Välvilja och generositet (Några aspekter av Profetens liv och höga moraliska nivå)

Några aspekter av Profetens liv och höga moraliska nivå

Profeten b var urtypen för god moralisk karaktär.

Profeten b var urtypen för god karaktär och personlig integritet. När Aisha, en av Profetens hustrur, tillfrågades om Profetens karaktär svarade hon: ”Hans karaktär var Koranen.” (Musnad Aḥmad: 24601; Ṣaḥīḥ Muslim: 746) Innebörden är att han omsatte Koranens innehåll i praktiken.

Välvilja och generositet

  • Profeten b var den mest generöse av alla människor, och han var som mest generös under ramadan månad när Gabriel (Jibrīl) varje natt träffade honom och undervisade honom i Koranen. När Gabriel (Jibrīl) träffade honom var han mer flitig i att göra gott än en blåsande vind (som kommer med regn och välgång). (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1803; Ṣaḥīḥ Muslim: 2308)
  • Han avvisade aldrig någon som bad honom om något. En gång kom en man till honom och bad om något. Profeten b gav honom en flock får som fyllde området mellan två berg. Mannen var så glad att han återvände till sitt folk och kallade dem till islam med orden: ”Anta islam, ty Muhammed är så generös att han ger utan att frukta fattigdom.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 2312)
  • En gång fick han åttiotusen dirham. Han placerade pengarna på en matta och gav dem som välgörenhet. Ingen med behov nekades något förrän hela beloppet var fördelat. (Mustadrak al-Ḥākim: 5423)
  • Vid ett annat tillfälle kom en man fram till honom och bad om något, och Profeten b sa: ”Jag har inget just nu, men du kan köpa det i mitt namn så ska jag betala det när jag får pengar.” ‘Umar vände sig till honom och sa: ”Gud har inte ålagt dig att göra något som ligger bortom din förmåga.” Kommentaren störde Profeten b en hel del. Mannen sa sedan till honom. ”Spendera i välgörenhet utan fruktan för fattigdom, ty tronens Herre kommer inte att minska din rikedom.” Profeten log och hans ansikte lyste av glädje. (al-Ahādīt̂ al-Muk̂tārah: 88)
  • När Profeten b återvände från slaget vid Ḥunayn följde några nya muslimer från beduinstammarna som var angelägna om att få sin del av krigsbytet efter honom. De drev honom mot ett träd där en av de ohyfsade beduinerna ryckte av honom manteln i tron att den var en del av krigsbytet. ”Ge mig tillbaka min mantel”, sa han, ”ty om jag hade haft kameler så många som träden [här] skulle jag ha fördelat dem mellan er. Ni vet mycket väl att jag varken är girig, svekfull eller feg.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 2979)

Må Guds frid och välsignelser vara över profeten Muhammed b, ty han är i sanning urtypen för upphöjd moralisk karaktär i alla livets aspekter.