Vad gäller för dem som avsiktligt bryter fastan?

Vad gäller för dem som avsiktligt bryter fastan?

Att bryta fastan utan giltigt skäl är en allvarlig synd som vittnar om olydnad mot Gud. De som gör sig skyldiga till en sådan synd måste uppriktigt ångra sig inför Gud och också ta igen de dagar som de inte har fastat. De som idkar sexuellt umgänge på dagtid under ramadan måste, utöver att uppriktigt ångra sig och ta igen den missade dagen, göra bot genom att frige en muslimsk slav, något som också inskärper vilken betydelse islam lägger vid att frige människor från slaveriets bojor. Om de, som är vanligt i dagens värld, inte kan hitta någon slav att frige måste de fasta under två på varandra följande månader. Är de oförmögna till detta måste de ge sextio fattiga människor mat.