Vai trò của người phụ nữ trong Islam

Vai trò của người phụ nữ trong Islam

Islam quí trọng và tôn vinh người phụ nữ, Islam giải phóng phụ nữ khỏi ách nô lệ cho đàn ông, và Islam cũng giải phóng phụ nữ khỏi việc bị coi như một món hàng rẻ mạt, không có danh dự cũng không được tôn trọng. Và những giáo luật tiêu biểu liên quan đến việc quí trọng và tôn vinh phụ nữ:

  • Islam cho phụ nữ quyền được hưởng của thừa kế và được chia phần một cách công bằng và vinh dự, có lúc người đàn ông và phụ nữ được hưởng ngang bằng nhau, có lúc người phụ nữ lại được hưởng ở mức lượng khác nhau tùy theo mức độ thân thuộc và trách nhiệm phải chu cấp và nuôi dưỡng cho người khác.
  • Đàn ông và phụ nữ luôn bình đẳng với nhau trong nhiều công việc và trong mọi giao dịch tài chính, thậm chí Thiên Sứ của Allah r đã nói: “Phụ nữ là anh em ruột thịt của đàn ông” (Abu Dawood: 236).
  • Islam cho phụ nữ quyền tự do lựa chọn người chồng, và để phụ nữ giữ một vai trò trọng đại trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái. Thiên Sứ của Allah r nói: “Người phụ nữ trong nhà chồng của cô ta là người trông coi quán xuyến và cô ta có trách nhiệm với chồng con của cô ta.” (Albukhari: 853, Muslim: 1829).
  • Phụ nữ vẫn giữ nguyên tên họ của mình, không phải thay đổi sau khi kết hôn, cô ta vẫn mãi duy trì họ và dòng tộc của bản thân.
  • Người đàn ông có trách nhiệm phải chu cấp và nuôi dưỡng cho phụ nữ nếu họ thuộc thành phần phải được hưởng quyền lợi đó như vợ, mẹ và con gái.
  • Islam nhấn mạnh sự vinh dự và ân phúc về việc giúp đỡ và phục vụ cho người phụ nữ yếu đuối không có ai nương tựa, dù người phụ nữ đó không phải là bà con ruột thịt đi chăng nữa, thì Islam vẫn khuyến khích giúp đỡ và phục vụ cho người phụ nữ đó và Islam coi đó là việc làm tốt nhất ở nơi Allah. Thiên Sứ của Allah r nói: “Giúp đỡ những người góa phụ, những người nghèo giống như đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah, giống như người đứng dâng lễ nguyện Salah không ngừng nghỉ, và giống như người nhịn chay không xả chay” (Albukhari: 5661, Muslim: 2982).

Islam nhấn mạnh việc chăm sóc và quan tâm phụ nữ

Mẹ: Theo lời thuật của Abu Huroiroh t rằng có một người đàn ông đến gặp Thiên Sứ của Allah r, nói: Thưa Thiên Sứ của Allah! Ai là người đáng nhất trong nhân loại để cho tôi luôn đối xử tốt? Người r nói: “Mẹ của ngươi”. Người đàn ông đó hỏi tiếp người đáng kế tiếp là ai? Người r nói: “Mẹ của ngươi”. Người đàn ông đó lại hỏi: Vậy người đáng kế tiếp là ai? Người r cũng nói: “Mẹ của ngươi”. Người đàn ông đó vẫn hỏi: Người đáng kế tiếp là ai? Người nói: “Cha của ngươi” (Albukhari: 5626, Muslim: 2548).

Con gái: Ông Uqbah bin Amir t thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah r nói: “Ai có ba đứa con gái và luôn kiên nhẫn chịu đựng trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng chúng, y cố gắng hết mình lo cho chúng ăn, cho chúng uống và cho chúng mặc thì chúng sẽ là bức màn chắn giữa y và Hỏa Ngục vào Ngày Phục Sinh” (Ibnu Ma-jah: 3669).

Vợ: Bà A’ishah t thuật lại: Thiên Sứ của Allah r nói: “Người tốt nhất trong số các ngươi là đối xử tốt nhất với vợ của y, và Ta tốt nhất trong các ngươi trong việc đối xử tốt với vợ của Ta” (Tirmizhi: 3895).