Večja obredna nečistoča in polno umivanje (Gusl / Obredno kopanje)

Večja obredna nečistoča in polno umivanje (Gusl / Obredno kopanje)

Stvari, ki od osebe zahtevajo, da opravi polno umivanje:

Obstajajo določene stvari, ki od odraslega muslimana zahtevajo, da opravi polno umivanje (Gusl), preden začne opravljati molitev ali kroženje okrog Ka’be. Preden opravi takšno umivanje, se reče, da je v stanju večje obredne nečistoče.

Te stvari so, kot si sledijo

Polno umivanje se opravi tako, da se z vodo umije celotno telo.

  1. Spolni izliv z užitkom in v kateremkoli primeru, v stanju spanja ali budnosti. Spolni izliv pomeni izločanje semena, goste bele tekočine iz sečnice med orgazmom, ki mu običajno sledi občutek zaspanosti in lenobnosti.
  2. Spolno občevanje: To vključuje penetracijo, četudi ne vodi v izliv. V bistvu že sama penetracija glavice penisa v vagino zagotavlja zadostne temelje za opravljanje Gusla, tj. opravljanje obrednega kopanja. Kuran pravi: “Če ste džunubi, se očistite.” (Sura Al-Ma’ida, 5:6)
  3. Menstrualna kri in poporodno krvavenje
    • Menstrualna kri je naravna vrsta krvi, ki teče iz maternice ženske in se pojavi približno enkrat mesečno v reproduktivnih letih ženske. Ponavadi traja manj ali več kot sedem dni z variacijami med različnimi ženskami. .
    • Poporodno krvavenje: To krvavenje se pojavi po porodu v poporodnem obdobju in traja določeno število dni. .

Ženska z menstruacijo in ženska s poporodnim krvavenjem je izvzeta iz postenja kakor tudi opravljanja molitev. Vendar mora nadoknaditi svoje izpuščeno postenje, vendar ne tudi izpuščenih molitev. V tem obdobju mož in žena lahko potešita svoje spolne strasti, vendar brez spolnega občevanja. Na koncu menstruacije in poporodnega krvavenja, mora ženska opraviti obredno kopanje (Gusl).

Kakor Kuran pravi: “Sprašujejo te o mesečnem perilu. Reci: ‘Ono je škodljivo.’ Zato se izogibajte žena (spolno) v obdobju mesečnega perila in ne bližajte se jim, dokler se ne očistijo. Ko pa se očistijo, imejte z njimi odnos tam, kjer vam je Allah ukazal.” (Sura Al-Bakara, 2:222)

Kako odstraniti večjo obredno nečistočo (Džanaba)

Muslimanu za opravljanje polnega umivanja zadostuje, da z vodo umije celotno telo z namenom očiščenja in čaščenja.

  • Vendar je najboljša metoda opravljanja obrednega kopanja, da se umije na enak način, kakor se umije po klicu narave, opravi Wudu’ in nato celotno telo umije z vodo. Takšno početje mu poveča nagrado, saj je to v skladu z usmeritvijo Poslanca (mir in blagoslov z njim).
  • Po opravljanju obrednega kopanja na takšen način ni potrebe, da hkrati opravi Wudu’. Vendar je najboljša metoda za odstranitev večje obredne nečistoče, da opravi polno umivanje, ki vključuje Wudu’, saj je bila to praksa Poslanca (mir in blagoslov z njim)

 

Brisanje po nogavicah

Islam je tako praktičen, da muslimanu dovoljuje brisanje po vrhu nogavic ali čevljev z mokrimi rokami (vendar ne po podplatih), namesto da bi umival svoje noge ko obnavlja svoj Wudu’, pod pogojem da jih je obul po opravljenem Wudu’ju. S takšnim početjem lahko nadaljuje obdobje, ki ne presega 24 ur, ko je doma, in 72 ur, ko je na potovanju.

Vendar morajo biti noge umite, ko opravlja obredno kopanje, da odstrani Džanabo.


Kaj storiti, če oseba ne more uporabiti vode

Če musliman ne more uporabiti vode, da opravi Wudu’ ali obredno kopanje (Gusl) zaradi bolezni, ali ko vode ni na voljo, ali če bi uporaba razpoložljive količine vode za Wudu’ ali Gusl pustilo nezadostno količino vode za pitje, lahko uporabi čisto zemljo kot nadomestek za umivanje. To se imenuje Tajammum in s tem lahko nadaljuje, dokler ne najde zadostne količine vode, ali dokler je ne postane zmožen uporabiti.

Način opravljanja Tajammuma:

 (1) Rahlo udari obe dlani ob čisto zemljo enkrat, (2) obriši obraz z njima, (3) obriši zadnji del desne dlani z levo dlanjo in nato zadnji del leve dlani z desno dlanjo.