Vereisten voor de juiste manier voor het oproepen van anderen naar islam (da’wa)

Allah ﷻ beschrijft de juiste manier van da’wa als iets dat gekenmerkt wordt door onderscheidende kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn als volgt:

  1. Inzicht en kennis

Iemand die oproept tot islam (daa’iyah) moet kennis hebben over de waarheid waar hij anderen naartoe oproept en hen van duidelijke goddelijke instructies voorzien, beiden gebaseerd op helder bewijs: “Zeg: ‘Dit is mijn weg. Ik roep [jullie] tot Allah op grond van helder bewijs, ik en degenen die mij volgen.’” (Soera Yoesoef 12:108)

Hij hoeft niet veel te weten voordat hij begint om mensen op te roepen tot islam. Wanneer hij iets nieuws leert, dient hij het aan anderen te onderwijzen. Bijvoorbeeld, als hij leert dat het noodzakelijk is om geen partners toe te kennen in de aanbidding van Allah, dan dient hij deze informatie over te dragen aan anderen. Op dezelfde wijze geldt, dat, wanneer hij iets leert over de schoonheid van islam, hij dit aan hen overdraagt. In een notendop: hij dient alles over te dragen dat hij leert over islam, zelfs al is het maar een enkel vers uit de Qur’an. Zoals de Profeet r eens beval: “Draag aan anderen over wat je van mij leert, zelfs al is het een enkel vers van de Qur’an.” (Sahieh al Bukhari: 3274)

Dit was de gewoonte van de metgezellen van de Profeet r. Zij leerden binnen enkele dagen de basisprincipes van islam en gingen vervolgens terug naar hun volk om hen naar islam te roepen. Zij wekten vooral hun interesse door hun hoogstaande morele karakter.

  1. Wijsheid

De Qur’an zegt: “Nodig uit tot het pad van jouw Heer met wijsheid, met goede raad en verschil van mening met hen op een betere manier.” (Soera an Nahl 16:125) Wijsheid is het vermogen om verstandige beslissingen te nemen en goed advies te geven op de gepaste tijd en plaats vanwege de ervaring en kennis die iemand heeft.

Gezien de verschillen tussen het karakter van mensen en hun begripsniveau, dient iemand die oproept tot islam de juiste methode te kiezen wanneer deze zich bezighoudt met da’wa. Daarnaast dien je op een goede gelegenheid te wachten waarop je hen kunt overtuigen.

Je dient hen met vriendelijkheid en barmhartigheid te benaderen en op kalme en uitgebalanceerde manier met hen in dialoog te gaan, zonder slechte gevoelens aan te wakkeren of haat op te wekken. Daarom herinnert Allah ﷻ de Profeet r aan alle gunsten waarmee Hij hem gezegend heeft door hem r vriendelijk voor de mensen te laten zijn: “Vanwege uitingen van liefde en barmhartigheid van Allah ben jij [de Profeet r] zachtmoedig jegens hen [de gelovigen] geweest; indien jij hard van hand en ruw van hart zou zijn geweest, zouden zij zichzelf zeker uit jouw omgeving hebben verwijderd.” (Soera Aal ‘Imraan 3:159)