Verovanje muslimanov glede Jezusa

Verovanje muslimanov glede Jezusa

    1. On je bil eden od največjih Allahovih poslancev in eden od tistih, ki so visoko cenjeni. Je eden od poslancev, za katere Allah pravi v Kuranu, da imajo “trdno zaobljubo”, poimensko Muhammad, Noe, Abraham, Mojzes in Jezus, naj je mir in blagoslov z njimi. O teh poslancih Kuran pravi: “Mi smo vzeli zaobljubo od poslancev – od tebe, Noeta, Abrahama, Mojzesa in Jezusa, Marijinega sina – smo vzeli trdno zaobljubo.” (Sura Al-Ahzab, 33:7)
    2. Bil je samo človeško bitje brez vsakršnih božjih lastnosti, ki ga je poslal Allah, da vodi Izraelove otroke in ga podprl s številnimi čudeži. Kuran pravi: “On je bil samo služabnik, ki smo mu naklonili Svojo milost in ga dali za zgled sinovom Izraela.” (Sura Az-Zuhruf, 43:59) Nikoli ni ukazal svojim ljudem, naj njega in njegovo mater Marijo vzamejo za božanstvi poleg Allaha; rekel jim je samo to, kar mu je Allah ukazal, naj jim reče: “Častite Allaha, mojega in vašega Gospodarja!” (Sura Al-Ma’ida, 5:117)

Muslimani verjamejo, da je bil Jezus eden od največjih Allahovih poslancev, da ni imel nikakršnih božjih lastnosti in da ni bil ubit niti križan.

  1. Bil je sin Marije, čiste, pobožne in iskrene device, ki se je popolnoma posvetila čaščenju Allaha. Rodila je Jezusa, potem ko je zanosila z njim brez človeškega očeta. Njegova podobnost v tem je z Adamom. Kuran pravi: “Primer Jezusa pri Allahu je podoben primeru Adama. Ustvaril ga je iz zemlje, mu nato rekel: ‘Bodi,’ in je bil.” (Sura Ali-’Imran, 3:59)
  2. Med njim in Muhammadom ni bilo nobenega poslanca. Pravzaprav je Jezus prinesel dobre novice o prihodu poslanca Muhammada (mir in blagoslov z njim). Kuran pravi: “ln ko je Jezus, Marijin sin, rekel: ‘O sinovi Izraela, jaz sem zares Allahov poslanec, poslan vam, da vam potrdim to, kar je bilo v Tavratu objavljeno že pred menoj, in da vam oznaním veselo vest o poslancu z imenom Ahmad, ki pride za menoj.’ Ko pa jim je prinesel jasne dokaze, so rekli: ‘To je prava čarovnija.’ “ (Sura As-Saff, 61:6)
  3. Verjamemo v čudeže, ki jih je opravljal z Allahovim dovoljenjem, kot so bila njegova sposobnost, da zdravi gobavce, pripelje mrtve nazaj v življenje in obvesti ljudi o tem, kaj so jedli in shranili v svojih hišah, vse to z Allahovim dovoljenjem. Allah mu je dal sposobnost, da opravlja takšne čudeže, da dokaže, da je bil resnični poslanec, ki je prišel z božjim sporočilom od svojega Gospodarja.
  4. Oseba ni resnični vernik, če ne veruje, da je bil Jezus Allahov služabnik in poslanec ter čvrsto zavrne lažne izjave, ki jih judje govorijo o njem in ki jih je Allah odpravil kot lažne. Prav tako moramo čvrsto zavrniti krščansko verovanje o Jezusu, ki so daleč zašli, ko so njega in njegovo mater vzeli za božanstvi poleg Allaha. Trdijo, da je bil Božji sin ali sprejemajo doktrino trojstva in se nanašajo na Allaha kot na “tretjega od treh”. Slavljen naj je On in vzvišen nad tem, kar govorijo!
  5. Ni bil ubit niti križan, temveč ga je Allah vzdignil v nebesa. Allah je pravzaprav dal nekomu drugemu Jezusov videz in tako povzročil, da so vsi mislili, da je bil križan Jezus. Kuran o tem pravi: “In zaradi njihove trditve: ‘Mi smo ubili Mesijo, Jezusa, Marijinega sina, Allahovega poslanca.’ Vendar ga niso niti ubili niti križali, ampak se jim je to le dozdevalo. In resnično so v dvomu tisti, ki se glede njega razhajajo. O tem nimajo nobenega znanja, le sledijo domnevam. In zagotovo niso prepričani, da so ga ubili. Pač pa ga je Allah vzdignil k Sebi. In Allah je Zmagovit, Najmodrejši. In vsak izmed pripadnikov Knjige bo pred njegovo smrtjo zagotovo veroval vanj. In na Dnevu vstajenja bo njim priča.” (Sura An-Nisa’, 4:157-159)

Na takšen način ga je Allah obvaroval in vzdignil v nebesa. Ob koncu sveta se bo vrnil na Zemljo, vladal po Muhammadovem zakonu; potem bo umrl in bil pokopan, na koncu pa bo oživljen, kakor vsa ostala človeška bitja. Kuran pravi: “Iz nje smo vas ustvarili, vanjo vas bomo vrnili in iz nje vas bomo ponovno potegnili.” (Sura Ta-Ha, 20:55)