Verovanje v Allahova Imena in Lastnosti – Šest stebrov verovanja (Iman)

To vključuje verovanje v imena in lastnosti, ki jih je Allah potrdil Zase, ali ki jih je Njegov Poslanec (mir in blagoslov z njim) potrdil Zanj, na način, ki ustreza Njegovemu veličanstvu.

Allah ima najlepša imena in popolne lastnosti. Vsa Njegova imena in lastnosti so edinstvene. Kuran pravi: “Njemu ni nič podobno. On je Vseslišni in Vsevidni.” (Sura Aš-Šura, 42:11)

Nekatera od Allahovih najlepših imen

Najbolj Milostnemu, Najbolj Usmiljenemu.” (Sura Al-Fatiha, 1:3)

“On je Vseslišni in Vsevidni.” (Sura Aš-Šura, 42:11)

“On je Vsemogočni in Modri.” (Sura Lukman, 31:9)

Allah, ni drugega boga razen Njega, Večno-živi Samo-obstoječi.” (Sura Al-Bakara, 2:255)

Vsa hvala pripada Allahu, Gospodarju vseh svetov.” (Sura Al-Fatiha, 1:2)

Koristi verovanja v Allahova imena in lastnost

  1. Bolje spoznati Allaha, saj verovanje v Allahova imena in lastnosti povečujejo znanje o Allahu, kar posledično poveča vero Vanj. Tisti, ki poznajo in razumejo Allhova imena in lastnosti, imajo srca napolnjena s strahospoštovanjem in ljubeznijo do Njega ter težijo k temu, da se predajo samo Njemu.

  2. Slavljenje Allaha z uporabo Njegovih najlepših imen, kar je najboljše omenjanje Allaha (Zikr). Kuran pravi: “O verniki, veliko se spomínjajte Allaha.” (Sura Al-Ahzab, 33:41)

  3. Prošnja in klicanje Allaha z Njegovimi imeni in lastnostmi, kakor Kuran pravi: “Allahu pripadajo najlepša imena, zato Ga molite z njimi.” (Sura Al-A’raf, 7:180) Primer tega je, da rečeš: “Ja, Tavvab, tub ‘alajja! Ja Rahim, irhamni!” (O, Odpuščajoči, odpusti mi! O, Usmiljeni, usmili se me!)

Najvišja stopnja Imana (verovanja)

Verovanje ali Iman je sestavljen iz različnih stopenj. Bolj kot musliman zanemari svojo dolžnost do Allaha in Mu je nepokoren, bolj se njegovo verovanje zmanjšuje. Obratno, bolj kot se pokorava Allahu, Ga časti in se Ga boji, bolj se njegovo verovanje povečuje.

Najvišja stopnja verovanja je nekaj, kar islam imenuje Ihsan (dobesedno popolnost, miloščina, opravljanje dobrih dejanj itn.), kar je Poslanec (mir in blagoslov z njim) definiral kot: “To pomeni častiti Allaha, kot da Ga vidiš in ker Ga ne vidiš, te On zagotovo vidi.” (Sahih Al-Buhari: 50, Sahih Muslim: 8)

Zato se moraš spomniti, da te Allah gleda ves čas, ko stojiš ali sediš, ko si resen ali se šališ, zato Mu ne smeš biti nepokoren, saj veš, da te ves čas opazuje. Ne dovoli, da te premagata strah in obup, saj veš, da je Allah s teboj. Nikoli ne boš čutil osamljenosti, ko tajno moliš Allahu in Ga kličeš. Kako lahko storiš greh, medtem ko čvrsto verjameš, da se Allah popolnoma zaveda, kar počneš tajno in javno? Vendar če že storiš greh, se pokesaj Allahu in išči Njegovo odpuščanje, On ti bo zagotovo odpustil in sprejel tvoje kesanje.

Nekatere koristi verovanja v Allaha

  1. Allah varuje vernike pred škodo in težavami ter jih ščiti pred spletkami sovražnikov. Kuran pravi: “Allah zares brani vernike.” (Sura Al-Hadž, 22:38)

  2. Verovanje v Allaha prinaša srečo in je vir dobrega življenja. Kuran pravi: “Tistemu, ki dela dobro, moški ali ženska, in veruje, bomo Mi zagotovo dali lepo, čisto življenje.” (Sura An-Nahl, 16:97)

  3. Verovanje v Allaha osvobodi človeški um od vraževerja. Tisti, ki verujejo v Allaha se popolnoma zanašajo Nanj in so Mu v celoti predani, saj je Gospodar vseh svetov in edini resnični Bog brez vsakršnih partnerjev. Kot rezultat tega, se ne bojijo nikogar in svojo predanost namenjajo samo Allahu. To jih osvobaja od vseh vraževerij in napačnih predstav.

  4. Največja korist verovanja v Allaha je pridobitev Allahovega zadovoljstva, sprejetje v Raj in uživanje v večni blaženosti ter Allahovi neomejeni milosti.