Verovanje v Allahovo Gospostvo – Šest stebrov verovanja (Iman)

Pomen verovanja v Allahovo Gospostvo

To pomeni čvrsto verovati, da je Allah Gospodar, stvarnik, ohranjevalec in oskrbovalec vsega; da On daje življenje in povzroča smrt; da samo On lahko daje dobro ali škodo; da vse odločitve ležijo pri Njem, da je v Njegovi roki vse dobro, da ima On moč nad vsem; in da pri vsem tem nima nobenega partnerja.

Verovanje v Allahovo Gospostvo torej od muslimana zahteva verovanje, da je:

Allah je edini stvarnik vsega, kar obstaja. Kuran pravi: “Allah je stvarnik vsega.” (Sura Az-Zumar, 39:62)

Človekova ustvarjalnost obsega le procese, kot so preoblikovanje nečesa iz enega stanja v drugo, sestavljanje in grajenje; ne obsega pa začenjanja stvarjenja, ustvarjanje nečesa iz ničesar ali povzročanja življenja po smrti.

On je edini, ki Svojim stvaritvam zagotavlja oskrbo in tega ne more storiti nihče drug. Kuran pravi: “Na Zemlji ni nobenega bitja, čigar oskrba ne prihaja od Allaha.” (Sura Hud, 11:6)

On je Gospodar in Lastnik vsega: “Allahu pripada oblast nad nebesi, nad Zemljo in nad vsem, kar je v njima.” (Sura Al-Ma’ida, 5:120) On je edini vladar, ki upravlja vse zadeve v stvarstvu: “On uravnava vse od nebes do Zemlje.” (Sura As-Sadžda, 32:5) Človekovo upravljanje teh materialnih zadev je omejeno in odvisno od razpoložljivega materiala. Poleg tega pri svojem delu lahko doživi uspeh ali neuspeh. Vendar je Allahovo upravljanje stvarstva vseobsegajoče in nujno učinkovito, saj ni ničesar, kar bi to lahko preprečilo. Kuran pravi: “Ustvarjanje, urejanje in razpolaganje pripadajo le Njemu. Slavljen naj je Allah, Gospodar vseh svetov.” (Sura Al-A’raf, 7:54)

Arabski mnogobožci v času Poslanca (mir in blagoslov z njim) so verovali v Allahovo Gospostvo

Arabski mnogobožci v času Poslanca (mir in blagoslov z njim) so potrjevali Allahovo Gospostvo. Verovali so, da je On Stvarnik, Gospodar in Upravljevalec vseh zadev, vendar samo ta potrditev ni bila dovolj, da bi bili sprejeti pod okrilje islama. Kuran pravi: “Če jih vprašaš: ‘Kdo je ustvaril nebesa in Zemljo?’, bodo zagotovo rekli: ‘Allah.’ Reci: ‘Hvala Allahu!’ Toda večina tega ne ve.” (Sura Lukman, 31:25)

Potrjevanje, da je Allah Gospodar vseh svetov, da je lastnik in oskrbovalec, posledično vodi k temu, da morajo biti vsa dejanja čaščenja usmerjena izključno Njemu, brez jemanja kakršnihkoli partnerjev Njemu pri čaščenju.

Nesmiselno bi bilo, če bi potrjevali, da je Allah stvarnik vsega, upravljevalec vseh zadev in tisti, ki daje življenje ter povzroča smrt, potem pa bi dejanja čaščenja usmerili nekomu drugemu poleg Njega. Takšno početje je zares ogromna napaka in največja od vseh grehov. Kuran pravi: “In ko je Lukman svetoval svojemu sinu, mu je rekel: “O, moj sin, ne jemlji si boga poleg Allaha. Malikovanje je zares velikanski zločin.” (Sura Lukman, 31:13)

Ko je bil Poslanec vprašan o največjem grehu v Allahovem pogledu, je odvrnil: “Da Allahu pripišeš partnerja v čaščenju, čeprav te je samo On ustvaril.” (Sahih Al-Buhari: 4207, Sahih Muslim: 86)

Verovanje v Allahovo Gospostvo pomiri srce

Ko oseba odločno potrdi, da nobena od Allahovih stvaritev ne more kljubovati Njegovi odredbi, saj je stvarnik in kralj vsega človeštva, ki določa, kar presodi, da je modro zanje, ki je njihov edini stvarnik, oskrbovalec in upravljevalec zadev, brez Njegove odločitve se ne premakne ali ustavi niti nekaj tako majhnega, kot je atom, potem srce osebe postane navezano na Vsemogočnega Allaha, prosi samo od Njega, zanaša se Nanj v vseh materialnih zadevah in se z vsemi srečami in nesrečami v življenju sooča mirno in samozavestno z odločnostjo in vztrajnostjo. Kajti ko smo naredili, kar smo bili zmožni, da dosežemo nek materialen cilj in prosili Allaha za pomoč, smo pravzaprav izpolnili dolžnost. Tako postanemo zadovoljni, saj ne hrepenimo po tem, kar imajo drugi, kajti zavedamo se, da vse odločitve ležijo pri Allahu, ki ustvarja, kar hoče, in izbira za človeštvo, kar je najboljše zanje.