Verovanje v božje knjige – Šest stebrov verovanja (Iman)

Pomen verovanja v božje knjige

Častni Kuran je zapisan z veliko spretnostjo in natančnostjo in temelji na strogih kaligrafskih pravilih.

To pomeni čvrsto verovanje, da je Vsemogočni Allah spustil nekatere božje knjige nekaterim Svojim poslancem in da vsebujejo Allahov govor, o katerem moramo razmišljati na način, ki ustreza Njegovemu veličanstvu. Te knjige vsebujejo tudi resnico, svetlobo in usmeritev za ljudi, tako na tem svetu kot na onostranstvu.

Verovanje v božje knjige je eden od šestih stebrov verovanja, kakor Kuran pravi: “O, vi, ki verujete! Verujte v Allaha in verujte v Njegovega poslanca, v Knjigo, ki jo je razodel svojemu poslancu, ter v Knjige, ki jih je razodel pred tem.” (Sura An-Nisa’, 4:136)

V tem verzu Vsemogočni Allah ukazuje vernikom, naj verujejo Vanj in v Njegovega poslanca (mir in blagoslov z njim) in v knjigo, ki jo je razodel Svojemu poslancu, poimensko Kuran. Prav tako nam ukazuje, naj verujemo v vse knjige, ki jih je razodel pred Kuranom.

Ko je definiral verovanje (Iman), je Poslanec (mir in blagoslov z njim) nekoč rekel: “To je, da veruješ v Allaha, Njegove angele, Njegove knjige, Njegove poslance, Zadnji dan in da verjameš v božjo odredbo, dobro in slabo.” (Sahih Muslim: 8)

Kaj vključuje verovanje v Božje knjige?

 1. Verovanje, da so bile zares razodete od Allaha.
 2. Verovanje, da vsebujejo Allahov govor.
 3. Verovanje v božje knjige, ki jih je imenoval Allah, kakor so Kuran, ki ga je razodel našemu poslancu Muhammadu, Tora (Tavrat), ki ga je razodel Mojzesu (Musa) in Evangelij (Indžil), ki ga je razodel Jezusu (Isa) (mir z vsemi).
 4. Verovanje v verodostojne zgodbe omenjene v njih.

Edinstvene in posebne lastnosti Kurana

Častni Kuran je Allahov govor, ki ga je razodel našemu Poslancu Muhammadu (mir in blagoslov z njim). Zato ga moramo spoštovati, brati, razmišljati o njegovih verzih in se truditi, da delamo po njegovih navodilih.

Zadostuje, da rečemo, da je Kuran naš vodič v tem življenju in bo razlog naše odrešitve na onostranstvu.

Častni Kuran ima številne edinstvene značilnosti, ki ga odlikujejo od ostalih razodetih knjig. Te vključujejo naslednje.

 1. Častni Kuran zagotavlja povzetek božjih pravil. Prav tako je prišel, da podpre in potrdi ukaz čaščenja izključno Allaha, kar vsebujejo prejšnje razodete knjige.

Kuran pravi: “Razodeli smo ti Knjigo (o, Muhammad) z resnico, potrjujoč resničnost tistega, kar je bilo pred njo od knjig, in da bedi nad njimi.” (Sura Al-Ma’ida, 5:48)

Ta verz pojasnjuje, da se Kuran med drugim tudi strinja in potrjuje resnico, izjave in verovanja, ki jih vsebujejo prejšnje božje knjige ter služi kot priča nad njimi.

 1. Vsi ljudje, ne glede na njihov jezik ali raso, se morajo držati Kurana in delati po njegovih narekih, ne glede na to, kako daleč so od časa razodetja Kurana, v nasprotju s prejšnjimi knjigami, ki so bile razodete določenim ljudem v določenih obdobjih. Kuran pravi: “In razodet mi je ta Kuran, da bi z njim svaril vas in vsakega, komur bo dostavljen.” (Sura Al-An’am, 6:19)
 2. Medtem ko so se številni dodatki in izbrisi priplazili v ostale božanske knjige, je Kuran ostal nedotaknjen, saj je Allah nase prevzel odgovornost, da ga zaščiti, kakor Kuran pravi: “Zares, Mi smo razodeli Zikr (Kuran) in Mi ga bomo zares varovali.” (Sura Al-Hidžr, 15:9)

Kakšne so naše dolžnosti do Kurana?

 • Kuran moramo ljubiti in spoštovati. Prav tako moramo ceniti njegovo pomembnost, saj je govor Vsemogočnega Allaha, kar je nedvomno najboljši in najiskrenejši govor.
 • Moramo ga brati, recitirati in razmišljati o njegovih verzih. Prav tako moramo razmišljati o njegovi duhovni usmeritvi, izjavah in zgodbah ter ga vzeti kot merilo v našem življenju, da bi lahko ločili laži od resnice.
 • Moramo delati po njegovih diktatih, se pokoravati njegovim ukazom in jih narediti za naš način življenja.

Ko je bila ‘Aiša, ena od poslančevih žena, vprašana o poslančevem karakterju, je odgovorila: “Njegov karakter je bil Kuran.” (Musnad Ahmad: 24601, Sahih Muslim: 746)

Z drugimi besedami, Poslanec (mir in blagoslov z njim) je bil praktično utelešenje kuranskih odredb v vseh svojih dejanjih in v tuzemskem življenju. V celoti je sledil usmeritvam Kurana in nam zagotovil izjemen primer, ki mu moramo slediti. Kuran pravi: “V Allahovem Poslancu imate zares lep vzor za tistega, ki upa na Allaha in v Poslednji dan in ki je pogosto slavil Allaha.” (Sura Al-Ahzab, 33:21)

Kakšno je naše stališče o vsebini prejšnjih razodetih knjig?

Musliman veruje, da sta bila Tora razodeta Mojzesu in Evangelij razodet Jezusu resnica od Allaha. Prav tako verjame, da sta bili sestavljeni iz predpisov, usmeritve in naukov ter novic, ki so bile usmeritev in svetloba za ljudi v njihovem zemeljskem in bodočem življenju.

Vendar nas Vsemogočni Allah v Častnem Kuranu obvešča, da so ljudje Knjige, tj. judje in kristjani, izkrivljali svoje božje knjige s spremembami, opuščanjem ali dodajanjem originalnemu besedilu in zato niso tako avtentične, kot so bile ob Allahovem razodetju.

Tora, ki nam je na voljo danes, ni enaka Tori razodeti Mojzesu, saj so judje pokvarili originalno besedilo s spreminjanjem številnih predpisov, kakor Kuran pravi: “(Nekateri) od tistih, ki so judje, izkrivljajo besede v njihovem pravem pomenu.” (Sura An-Nisa’, 4:46)

Podobno tudi Evangelij, ki nam je na voljo danes, ni enak Evangeliju razodetemu Jezusu, saj so ga kristjani izkrivili in spremenili veliko število njegovih predpisov. Glede tega Kuran pravi: “In med njimi je skupina – s svojimi jeziki menjajo pomen Knjige, da bi vi pomislili, da je to iz Knjige, v resnici pa to ni iz Knjige, in pravijo, da je od Allaha, vendar to ni od Allaha, in vedè lažejo glede Allaha.” (Sura Ali-’Imran, 3:78)

Od tistih, ki govorijo: ‘Mi smo kristjani,’ smo vzeli zaobljubo, potem pa so pozabili na del tistega, na kar so bili opomnjeni, zato smo izzvali med njimi sovraštvo in mržnjo vse do Sodnega dne. Allah jih bo obvestil o tem, kar so počeli.” (Sura Al-Ma’ida, 5:14)

Sveto pismo, ki je ljudem Knjige na voljo danes, sestavljeno iz Stare zaveze in Nove zaveze, ima številna napačna verovanja, zavajajoča napačna razumevanja in lažne izjave ter zgodbe. Verjamemo tistim izjavam in poročilom, za katere Kuran in verodostojna Sunna pričata, da so resnična, in zavračamo vsa tista, za katera Kuran in Sunna pričata, da so lažna. Kar se tiče ostalih izjav in poročil, ne smemo verjeti vanje, niti jih zavrniti, saj v Kuranu in Sunni ni dokazano ali so resnični ali lažni.

Kljub vsemu temu mora musliman spoštovati te knjige in jih ne sme poniževati ali skruniti, saj še vedno lahko vsebujejo nekaj Allahovega govora, ki ni bil izkrivljen.

Koristi verovanja v Božje knjige

Verovanje v božje knjige ima številne koristi, vključno z naslednjimi:

 1. Zavedanje Allahove velike skrbi in ogromne milosti do Svojih sužnjev, ker je vsakemu ljudstvu poslal božjo knjigo, da jih usmeri, pomaga doseči srečo v tem življenju in uživanje v večni blaženosti na onostranstvu.

 2. Zavedanje Allahove popolne modrosti, ki jo vsebujejo Njegovi zakoni, saj je vsakemu ljudstvu predpisal, kar ustreza njihovim splošnim okoliščinam in osebnostim. Kuran pravi: “Vsakemu izmed vas smo predpisali zakon in jasno pot.” (Sura Al-Ma’ida, 5:48)

 3. Izkazovanje hvaležnosti Allahu, ker nam je poslal takšne knjige, ki vsebujejo svetlobo in usmeritev za nas v tem življenju in na onostranstvu. To je zares velik blagoslov, za katerega bi se morali zahvaliti Allahu.