Verovanje v Muhammada kot poslanca in glasnika vere

Verovanje v Muhammada (mir in blagoslov z njim) kot poslanca in glasnika vere

 • Verujemo, da je bil Muhammad (mir in blagoslov z njim) Allahov služabnik in poslanec, da je najboljši od vseh ljudi brez izjeme, pečat poslancev in zato ne bo nobenega poslanca za njim. V popolnosti je dostavil božje sporočilo dodeljeno njemu, opravil svoje poslanske dolžnosti, iskreno svetoval muslimanski skupnosti in se močno trudil na Allahovi poti po svojih najboljših močeh.
 • Verujemo temu, kar je rekel, se pokoravamo njegovim ukazom in izogibamo dejanjem, ki jih je prepovedal in nas opozoril nanje. Allaha moramo častiti glede na njegovo usmeritev (Sunna) in nikogar drugega kot njega vzeti za naš vzor. Kuran pravi: “V Allahovem Poslancu imate zares lep vzor za tistega, ki upa na Allaha in Poslednji dan in kateri je pogosto slavil Allaha .” (Sura Al-Ahzab, 33:21)
 • Do Poslanca (mir in blagoslov z njim) moramo pokazati več ljubezni kot do svojih staršev, otrok in do celotnega človeštva. “Nihče od vas ne bo resnični vernik,” je Poslanec (mir in blagoslov z njim) nekoč izjavil, “dokler me ne ljubi bolj kot svoje starše, svoje otroke in celotno človeštvo.” (Sahih Al-Buhari: 15, Sahih Muslim: 44) Vendar se resnična ljubezen do Poslanca (mir in blagoslov z njim) lahko uresniči samo s sledenjem njegove Sunne. Resnična sreča in celotna usmeritev se ne more doseči brez pokoravanja njemu. Kuran pravi: “Če ga ubogate, boste na pravi poti. Toda Poslanec je dolžan samo jasno oznanjati.” (Sura An-Nur, 24:54)
 • Sprejeti moramo vse, kar nam je prinesel od Vsemogočnega Allaha, se držati njegove Sunne, visoko ceniti njegovo usmeritev, kakor Kuran pravi: “Pri Gospodarju tvojem, ne bodo verjeli, vse dokler ne sprejmejo tebe za razsodnika v medsebojnih sporih; in nato pri njih ne bo prav nikakršnih zadržkov glede tvoje razsodbe in se bodo vdano predali.” (Sura An-Nisa’, 4:65)
 • Moramo se izogibati nepokoravanju njegovim ukazom, saj takšno početje neizogibno vodi v skušnjave, zablodo in strogo kazen na onostranstvu. Kuran pravi: “Naj se pazijo tisti, ki se upirajo njegovemu ukazu, da jih ne prizadene huda skušnjava in jih ne doleti boleča kazen!” (Sura An-Nur, 24:63)

Značilnosti sporočila Poslanca Muhammada (mir in blagoslov z njim)

Sporočilo Poslanca Muhammada (mir in blagoslov z njim) ima številne značilnosti, ki ga razlikujejo od prejšnjih božjih sporočil. Te vključujejo:

 • Bilo je zadnje božje sporočilo. Kuran pravi: “Muhammad ni oče nikogar od vaših mož, temveč je Allahov poslanec in Pečat prerokov.” (Sura Al-Ahzab, 33:40)
 • Razveljavilo je vsa prejšnja sporočila in zakone, zato nobena vera ne bo sprejeta pri Allahu po Muhammadovi misiji, razen islam. To je lahko storjeno le s sledenjem usmeritve Poslanca Muhammada (mir in blagoslov z njim). Podobno, nihče ne bo sprejet v Raj brez sledenja njegovim korakom, saj je najbolj časten od vseh Allahovih poslancev. Njegova skupnost (Umma) je najboljša skupnost, ki se je kdajkoli pojavila za dobro človeštva in njegov zakon je najbolj vsestranski od vseh božjih zakonov. Kuran pravi: “In kdor prevzame drugo vero kot islam, nikoli ne bo sprejeta in na onostranstvu bo eden od poražencev.” (Sura Ali-’Imran, 3:85) Poslanec (mir in blagoslov z njim) je tudi rekel: “Pri tistem, v Čigar roki je Muhammadova duša, vsaka oseba te skupnosti, jud ali kristjan, ki sliši zame in umre ne da bi verjel temu, s čimer sem bil poslan, bo med prebivalci Pekla.” (Sahih Muslim: 153, Musnad Ahmad: 8609)
 • Nagovarja tako džinne kot tudi ljudi. Kuran nas obvešča o izjavah nekaterih džinnov, ki so sprejeli islam in pravi: “O, ljudstvo naše, odzovite se temu, ki poziva k Allahu, in verujte vanj.” (Sura Al-Ahkaf, 46:31) Kuran nagovarja Muhammada in pravi: “Mi te pošiljamo vsem ljudem, da oznanjaš vesele vesti, in kot opominjevalca.” (Sura Saba’, 34:28) V zvezi s tem je Poslanec (mir in blagoslov z njim) rekel: “Odlikovan sem nad ostalimi poslanci v šestih stvareh: Dano mi je darilo jedrnatega a razumljivega govora; podprt sem s strahom (ki ga Allah vsadi v srca mojih sovražnikov); dovoljen mi je vojni plen; celotna zemlja mi je bila narejena za sredstvo čiščenja in mesto čaščenja; poslan sem celotnemu človeštvu in veriga poslancev se končuje z menoj.” (Sahih Al-Buhari: 2815, Sahih Muslim: 523)

Koristi verovanja v Allahove poslance

Verovanje v Allahove poslance ima številne koristi, vključno z naslednjimi:

  1. Zavedanje Allahove skrbi za Njegove sužnje, ker jim je pošiljal poslance, da jih vodijo na pravo pot in jim pokažejo, kako častiti Allaha. Človeški um nikakor ne more storiti tega. Allah nagovarja Poslanca Muhammada (mir in blagoslov z njim) in pravi: “Mi smo te poslali samo kot mílost vsem svetovom.” (Sura Al-Anbija’, 21:107)

  2. Izkazovanje hvaležnosti Allahu za ta velik blagoslov.

  3. Izkazovanje ljubezni do Allahovih poslancev, jih visoko ceniti in jih posledično hvaliti, ker so prinesli Allahovo sporočilo svojim ljudem in jim dali dober nasvet.

  4. Sledenje usmeritvam, ki jih vsebuje sporočilo, ki so ga poslanci prinesli od Allaha, namreč častiti izključno Allaha brez pripisovanja partnerjev Njemu v čaščenju ter držanje narekov sporočila. To bo vernikom prineslo srečo tako v tem življenju kot tudi v bodočem. Kuran pravi: “Tisti, ki mu bo sledil, ne bo zašel in ne bo padel v nesrečo. In kdor se obrne proč od Mojega spominjanja, bo zagotovo imel tegobno življenje.” (Sura Ta-Ha, 20:123-124)

 

Mošeja Al-Aksa, locirana v starem mestu Jeruzalem, med muslimani uživa veliko spoštovanje. To je druga mošeja zgrajena na Zemlji po Sveti mošeji v Meki. Poslanec Muhammad (mir in blagoslov z njim) in vsi ostali poslanci so molili v njej.