Vilka är undantagna fastan?

Vilka är undantagna fastan?

För att göra det lättare för människor har Gud l undantagit vissa kategorier från att fasta:

1 Sjuka vars medicinska tillstånd kommer att förvärras av att fasta har tillstånd att bryta fastan, men måste ta igen den eller de dagar de har missat efter ramadan.

2 Människor som omöjligen kan fasta på grund av ålder eller kronisk sjukdom utan hopp om tillfrisknande behöver inte fasta men måste kompensera det genom att för varje dag som han inte fastar förse en behövande med 1,5 kg av vanliga basvaror i landet i fråga.

3 Resande kan vid förflyttning från en plats till en annan eller vid temporär bosättning som varar mindre än fyra dagar bryta fastan och låta bli att fasta, men måste ta igen den eller de dagar de har missat efter ramadan. I Koranen sägs: … Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er… (Sura al-Baqarah, 2:185)

4 Kvinnor som menstruerar eller har de blödningar (avslag) som inträder efter barnafödsel får inte fasta men måste ta igen dagarna som de missar efter ramadan. Skulle de fasta är fastan inte giltig. (se kapitlet ”Den större rituella orenheten och helkroppstvättningen (ĝusl)”98)

5 Havande och ammande kvinnor kan låta bli att fasta om de fruktar att fastande skulle vara skadligt för dem eller deras barn. De måste dock ta igen de dagar de har missat efter ramadan. .