Virtuțile acțiunii de a-i chema pe ceilalți la islam – chemarea altora la islam (daʻwah)

Implicarea în da‘wah este, indiscutabil, una dintre cele mai bune fapte înaintea lui Allah Preaînaltul și este puternic recomandată, atât în Nobilul Coran, cât și în Sunnah Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Evidențele existente în acest sens includ următoarele:

  1. Daʻwah este drumul către succes atât în această viață, cât și în Viața de Apoi, după cum spune Coranul: „Să se facă din voi o comunitate care să cheme la tot ceea ce este bun, să poruncească ceea ce este drept [ma‘ruf] și să oprească de la ceea ce este nedrept [munkar]! Aceștia sunt cei care izbândesc.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:104]
  2. Nu există discurs mai plăcut decât al celor care se implică în daʻwah. Apreciindu-i pe acești oameni, Coranul spune: „Și cine spune vorbe mai frumoase decât acela care cheamă la Allah, săvârșește fapte bune și zice: «Eu sunt dintre musulmani»?” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 41:33] Este clar, prin urmare, că nu există vreun individ a cărui exprimare să fie mai bună decât cea a unei persoane care îi cheamă pe ceilalți la adevăr, pentru că ea este ghidul lor către Domnul și Creatorul lor, Cel care îi va scoate din întunericul rătăcirii la lumina credinței.
  3. Implicarea în da‘wah atestă supunerea cuiva față de Porunca lui Allah: „Cheamă la calea Domnului tău cu înțelepciune și bună îndemnare și discută cu ei cum e mai frumos! […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:125] O persoană care se dedică unei astfel de sarcini nobile trebuie să-i invite pe alții la islam cu înțelepciune, asigurându-se că știe care sunt trăsăturile de caracter ale oamenilor pe care vrea să îi cheme la islam, pentru a alege cea mai bună metodă posibilă pentru îndeplinirea acestei sarcini. Ea trebuie să le aducă argumente în cel mai blând și nobil mod, aceasta fiind modalitatea cea mai adecvată pentru atragerea acestora.
  4. Implicarea în da‘wah este exact aceeaşi sarcină cu care s-au îndeletnicit toți Profeții lui Allah (Pacea fie asupra lor!), fără nicio excepție și în fruntea acestora se află Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), pe care Allah Preaînaltul l-a trimis pentru întreaga omenire ca martor pentru oameni, binevestitor al credincioșilor cu privire la recompensa imensă din Viața de Apoi și prevenitor al necredincioșilor cu privire la pedeapsa grea care îi așteaptă, răspândind lumina sa întregii omeniri. Coranul spune: „O, Profetule! Noi te-am trimis ca martor, ca binevestitor, ca prevenitor ~ Şi ca un chemător [al oamenilor] la Allah, cu Voia Lui, și ca o candelă luminoasă. ~ Vestește dreptcredincioșilor că ei vor avea de la Allah mare îndurare!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 33:45-47]
  5. Invitarea oamenilor la islam este o sursă nelimitată de fapte bune, pentru că, împreună cu fiecare persoană pe care o veți invita la islam, veți obține aceleași recompense ca ea, pentru toate faptele bune pe care ea le va înfăptui, precum rugăciunea, actele de adorare și transmiterea învățăturilor. Cât de mare binecuvântare conferă Allah celor care se implică în da‘wah! Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care cheamă la călăuzire va avea o răsplată similară cu cea a celor care o urmează, fără ca răsplata vreunuia dintre ei să fie diminuată câtuși de puțin.” [Muslim, 2674]
  6. Recompensa pe care Allah o are pregătită pentru cei care îi invită pe ceilalți la islam este mai bună decât toate bucuriile acestei lumi, pentru că această recompensă este de la Allah Însuși, Cel mai Generos, Care îi va răsplăti din belșug pentru un astfel de demers nobil: „Iar de vă veți lepăda voi, eu nu v-am cerut răsplată, căci răsplata mea nu este decât la Allah și mie mi s-a poruncit să fiu dintre cei supuși voinței lui Allah [musulmani]!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 10:72] Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus în acest sens: „Dacă Allah călăuzește prin voi chiar şi un singur om, acest lucru va fi mai bun pentru voi decât a avea cămile roșii.” [Al-Bukhari, 2942; Muslim, 2406] Cămilele erau considerate a fi averea cea mai valoroasă în Arabia antică și varietatea de culoare roșie era cea mai de preț dintre toate.