Virtuțile Hajj-ului

Virtuțile Hajj-ului

Efectuarea pelerinajului (Hajj) are numeroase beneficii, printre care:

  1. Este una dintre cele mai bune fapte în fața lui Allah Preaînaltul. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !) a fost întrebat: „«Care este cea mai bună faptă?», iar el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Credința în Allah și în Trimisul Său.» Apoi a fost întrebat: «Și după aceasta?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Lupta pe Calea lui Allah.» Apoi, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat: «Și după aceasta?» El a răspuns: «Hajj-ul împlinit corect și acceptat de către Allah.»” [Al-Bukhari, 1447; Muslim, 85]
  2. Este mijlocul de obținere a iertării fără margini. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !) a spus: „Cel ce efectuează pelerinajul de dragul lui Allah, evită relațiile intime [cu soția lui] și nu comite niciun păcat, se va întoarce acasă fără niciun păcat, întocmai așa cum era în ziua în care mama lui l-a născut.” [Al-Bukhari, 1449; Muslim, 1350] Aceasta înseamnă că persoana se va întoarce de la Hajj fără niciun păcat, asemeni unui nou-născut.
  3. Oferă o imensă oportunitate de salvare de la chinul Iadului. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a menționat: „Nu este nicio zi în care Allah eliberează oamenii de pedeapsa Focului, mai mult decât în Ziua de ʻArafah.» [Muslim, 1348]
  4. Răsplata pentru acesta este Paradisul, așa cum ne-a înștiințat Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Răsplata pentru Hajj-ul împlinit corect și acceptat de către Allah nu este alta decât Paradisul.” [Muslim, 1349]

Toate aceste binecuvântări nu vor fi, însă, dobândite decât de către aceia care efectuează pelerinajul doar de dragul lui Allah și urmând călăuzirea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).