Vizitarea orașului Medina

Vizitarea orașului Medina

Vizitarea orașului Medina Medina este orașul în care a emigrat Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), atunci când a plecat din orașul său natal, Mecca, unde a fost persecutat de către politeiști.

Când a ajuns la Medina, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început construcția moscheii sale, care a devenit un nucleu al cunoașterii, servind scopului chemării oamenilor la islam și fiind locul unde aceștia îi învățau principiile mărețe.

Este puternic recomandată vizitarea Moscheii Profetului din Medina, atât în timpul sezonului de Hajj, cât și în orice alt moment al anului.

Trebuie totuși să menționăm că vizita la Moscheea Profetului nu are nimic de-a face cu Hajj-ul și ritualurile sale și nu este restricționată de vreun interval anume.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu porniți în călătorie decât pentru a ajunge la una dintre aceste trei moschei: Moscheea Sacră [din Mecca], această moschee a mea [din Medina] și Moscheea Al-Aqsa [din Ierusalim].” [Al-Bukhari, 1139; Muslim, 1397; Abu Dawud, 2033]

Cu altă ocazie, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !) a spus: „O rugăciune în moscheea mea este mai bună decât o mie de rugăciuni în oricare altă moschee, în afară de Moscheea Sacră [din Mecca].” [Al-Bukhari, 1190; Muslim, 1394]

Locuri recomandate pentru a fi vizitate în Medina

Musulmanul aflat în vizită în orașul Medina trebuie să aibă intenția să viziteze moscheea Profetului și să se roage în ea. El poate vizita și alte locuri, precum:

  1. În fața Moscheii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se află o mică zonă specială, numită Ar-Rawdah Ash-Sharifah (care, tradus ad litteram, ar însemna «Grădina cea nobilă»), localizată între mormântul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), în locul căruia mai înainte se afla una dintre camerele sale, și amvonul său. Efectuarea rugăciunii în acest loc aduce cu sine numeroase beneficii, conform cuvintelor Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Între casa și amvonul meu se află o grădină dintre Grădinile Paradisului.” [Al-Bukhari, 1196; Muslim, 1391]
  2. Trimiterea salutului de pace asupra Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): cel care dorește să facă acest lucru trebuie să stea în fața mormântului Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), cu spatele către qiblah, și să spună cu tot respectul și cu o voce scăzută: «As-salāmu alaika yā rasūl Allahi wa rahmatu-Llahi wa barakātuhu. Ash-hadu annaka qad ballaghta-ar-risālata, wa addeit-al-amānata, wa nasahta-l-ummata, ua jāhadta fi-Llahi haqqa jihādih, fa jazāk-Allahu ʻan ummatika afdala mā jaāz nabiyyan ʻan ummatih!» – Pacea, binecuvântarea și mila lui Allah fie asupra ta, o, Trimis al lui Allah! Mărturisesc că tu ai transmis Mesajul, ai împlinit ceea ce ți-a fost încredințat, ai sfătuit sincer comunitatea musulmană și te-ai străduit din greu pe Calea lui Allah, întocmai așa cum merită El. Fie ca Allah să te răsplătească pentru noi mai mult decât orice alt Profet a fost răsplătit pentru comunitatea sa. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus în legătură cu aceasta: „Nu există persoană care trimite salutul de pace asupra mea fără ca Allah să nu îmi înapoieze sufletul, ca să îi pot răspunde.” [Abu Dawud, 2041] Apoi, credinciosul face un pas către dreapta și trimite salutul de pace asupra lui Abu Bakr As-Siddīq (Allah fie mulțumit de el!), succesorul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și cel mai bun dintre companionii săi. Apoi, făcând încă un pas către dreapta, trimite salutul de pace asupra lui ʻOmar ibn al-Khattāb (Allah fie mulțumit de el!), cel de-al doilea calif drept călăuzit și cel mai bun dintre companionii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), după Abu Bakr As-Siddīq (Allah fie mulțumit de el!). Este demn de menționat aici că, deși Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cel mai bun dintre toți oamenii, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu poate nici să ne facă vreun rău, nici să ne aducă vreun beneficiu, așadar nu trebuie să îl invocăm sau să îi cerem ajutorul. Trebuie, în schimb, să Îl invocăm pe Allah Preaînaltul și să Îi dedicăm toate actele de adorare numai și numai Lui, Unicul.
  3. Vizita la Moscheea Qubā’: moscheea Qubā’ a fost prima moschee clădită în islam; într-adevăr, ea a fost construită înainte ca Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să construiască moscheea sa din Medina. Pelerinilor care vizitează Medina li se recomandă cu putere să o viziteze, așa cum făcea și Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !), care a spus: „Cel care face abluțiunea (wudu’) în casa lui și apoi merge la moscheea Qubā’ și se roagă în interior, va avea o răsplată echivalentă cu cea a împlinirii ʻUmrah (pelerinajul cel mic la Kaʻbah).” [Ibn Majah, 1412]