Voedsel uit het water – landdieren

Voedsel uit het water

Voedsel uit het water betreft eetbare zeeplanten maar ook dieren die hun hele leven of een gedeelte ervan in het water leven.

In dit geval is het echter ook van toepassing op eten dat afkomstig is uit zoetwater. Daarom kan alles wat eetbaar is en in het water leeft hieronder vallen.

Alle soorten zeeplanten en waterdieren zijn toegestaan om te eten, of ze gevangen zijn of dood worden gevonden, tenzij het gevaar oplevert voor leven of gezondheid.

Zoals de Qur’an vermeldt: “Wettig voor jullie is gemaakt de jacht op de dieren van de zee en het eten ervan.”(Soera al Maa’ida 5:96)

Het woord ‘de jacht’ in het bovenstaande vers verwijst naar dieren die gevangen worden, terwijl ‘het eten’ verwijst naar dode dieren die aan wal gespoeld zijn.

Landdieren

Landdieren zijn toegestaan als aan twee voorwaarden voldaan is:

  • Ze dienen als toegestaan beschouwd te worden voordat hun vlees als voedsel gebruikt kan worden.
  • Jacht of slacht dient volgens de sharia plaats te vinden.