Vrijednosti hadždža

Vrijednosti hadždža

 Musliman koji želi obaviti hadždž i umru dužan je da nauči šerijatske propise vezane za te ibadete.

O vrijednosti i koristi hadždža navodi se puno predanja, spomenut ćemo neke:

  1. Uvršten je u najbolja i najvrjednija djela. Kada su Allahovog Vjerovjesnika, Allah mu mir i spas podario, pitali koja su djela najbolja, odgovorio je: “Vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika!” Pitali su: “A poslije toga?” On je rekao: “Borba na Allahovom putu!” Oni nastaviše: “A zatim?” Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas podario, odgovori: “Ispravno obavljen hadždž!” (El-Buhari, 1447 i Muslim, 83).
  2. Hadždž je najveći skup za iskup od grijeha Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas podario, rekao je: “Ko obavi hadždž a pri tom se ne ogriješi i ništa ružno ne kaže (refes: bestidan govor ili prilazak ženi), vratit će se (s hadždža) čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.” (El-Buhari, 1449 i Muslim,1350).
  3. Smatra se velikom šansom i prilikom za spas i izbavljenje od džehennemske vatre Allahov Odabranik, Allah mu mir i spas podario, rekao je: “Nema dana u kojem Allah više oslobodi ljudi od džehennemske vatre, od Dana stajanja na Arefatu.” (Muslim, 1348).
  4. Nagrada za hadždž je Džennet. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, obavještava nas: “Za ispravno obavljen hadždž nema druge nagrade do Dženneta.” (El-Buhari, 1683 i Muslim, 1349).

Navedene vrijednosti i koristi hadždža pripadaju doista onima koji su iskreni u svom nijjetu – namjeri, zatim su očistili svoju tajnu i od ljudskih očiju skrivenu stranu života, te dosljedno uzeli slijediti put Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao.