Vrijwillig vasten

Vrijwillig vasten

Moslims dienen een keer in het jaar een strikte vastenperiode van een maand in acht te nemen, gedurende de maand Ramadan. Het is ook aanbevolen, wanneer ze hiertoe in staat zijn, om op andere dagen te vasten om zo meer beloning te verkrijgen. De volgende dagen komen hiervoor in aanmerking:

  1. De dag van ‘Ashoera, en de dag ervoor of erna. ‘Ashoera is de tiende dag van de maanmaand Moeharram, de eerste maand van de islamitische kalender. Het is de precieze dag waarop Allah ﷻ Mozes u redde en de Farao en zijn leger verdronken. Een moslim vast op deze dag als uitdrukking van zijn dankbaarheid aan Allah voor het redden van Mozes en om in de voetstappen van de Profeet r te treden, die niet alleen op deze dag vastte maar zijn metgezellen ook vroeg om de dag ervoor of erna te vasten. (Musnad Ahmad: 2154) Toen hij r werd gevraagd over het vasten op die dag, antwoordde hij: “het wist [de zonden die verricht zijn in] het afgelopen jaar.” (Sahieh Muslim: 1162) 
  2. De dag van ‘Arafah: ‘Arafah is de negende dag van de maanmaand Dhoel-Hijjah, de twaalfde maand van islamitische kalender. Op deze dag verzamelen de pelgrims die de hajj (jaarlijkse islamitische bedevaart) verrichten, zich op de uitgestrekte open vlakte van ´Arafah en houden zij zich bezig met het verrichten van smeekbeden aan Allah en het lofprijzen en verheerlijken van Hem. ‘Arafah is de beste dag van het jaar en degenen die de hajj niet verrichten mogen op deze dag vasten. Toen de Profeet r erover werd gevraagd, zei hij: “Het is een boetedoening voor de zonden van het afgelopen en het komende jaar.” (Sahieh Muslim: 1162)
  3. De zes dagen van Shawwaal: Shawwaal is de tiende maand van islamitische kalender. De Profeet r zei: “Wie vast in Ramadan en het vervolgt met zes dagen van de maand Shawwaal zal de beloning ontvangen van een heel jaar vasten.” (Sahieh Muslim: 1164)