Vrste žena u odnosu na muškarca

Vrste žena u odnosu na muškarca:

Žena, u odnosu na muškarca, dijeli se na nekoliko kategorija:

  1. Da žena bude supruga:

Muškarcu je dozvoljeno da gleda i uživa u svojoj supruzi kako hoće, a to isto je dozvoljeno i ženi sa svojim suprugom. Uzvišeni Allah naziva supruga odjećom supruzi a nju naziva odjećom supruga, kao jedna krasna slika fizičkog, emotivnog i duhovnog povezivanja njih dvoga, pa kaže: …one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. (El-Bekare, 187.). (Pogledaj stranicu 211)

  1. Da mu bude od onih koje su mu zabranjene

Od onih koje su zabranjene (meharim) misli se na one koje su muškarcu zabranjene da s njima stupi u brak, a to su:

1 Majka, nana, po ocu ili majci, i daljnje nane po uzlaznoj liniji.
2 Direktna kći, ili kćerka od sina ili kćerka od kćeri i dalje u silaznoj liniji.
3 Sestra, ili sestra po ocu ili sestra po majci.
4 Rođena očeva sestra, tetka, ili njegova sestra po ocu, ili sestra mu po majci, a u to spadaju i tetke očeve po ocu ili po majci.
5 Tetka po majci, ili njena sestra po ocu ili sestra po majci, kao i očeva tetka po ocu ili tetka po očevoj majci.
6 Kćerka rođenog brata, ili brata po ocu ili brata po majci, i dalje u silaznoj liniji, kao kći bratića.
7 Kćerka rođene sestre ili sestre po ocu ili sestre po majci, i dalje u silaznoj liniji, kao kćerka sestričine.
8 Suprugina majka, bez obzira da li on sa suprugom živio u braku ili se razveo od nje. Njena majka je od trajnih meharima (zabranjenih za brak), a takav je slučaj i sa puničinom majkom.
9 Suprugina kći koja nije od njegova potomstva.
10 Sinova supruga i dalje u silaznoj liniji, kao na primjer unukova supruga.
11 Očeva supruga i dalje u uzlaznoj liniji, kao na primjer djedova supruga.
12 Majka po mlijeku, a to je ona žena koja ga je dojila u prve dvije godine makar pet puta do sitosti. Islam joj je dao pravo na osnovu njena dojenja čovjeka.
13 Sestra po mlijeku, a to je kćerka one žene koja ga je dojila dok je bio malehan, kao što se navelo. Također, sva rodbina po mlijeku je jednako zabranjena kao i rodbina po krvi; tetka po ocu, tetka po majci, bratična, sestrična, po mlijeku.
  1. Da mu je žena strana

Strana žena je svaka ona koja ne spada u kategoriju zabranjenih (meharim) svejedno da li je od njegovih rođaka; amidžična, tetična ili dajdžična, bratova žena ili po tazbinstvu, ili nije nikakva rodbina.

Izvještaji i statistika svakodnevno potvrđuju silovanja i nezakonite veze koje pogađaju mnoge porodice i one zajednice koje su daleko od primjene Allahova zakona.

Islam je uspostavio zakone kojima reguliše vezu muslimana sa ženom koja mu je strana (edžnebije) sa svrhom čuvanja časti i kako bi se spriječio šejtanski uticaj na čovjeka. Onaj ko je stvorio čovjeka najbolje zna šta je dobro za njega, kao što kaže Uzvišeni: A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten. (El-Mulk, 14.).