Vrste imetja, na katerega se daje Zakat

Vrste imetja, na katerega se daje Zakat

Zakat se ne daje na nujne življenjske potrebščine, kakor je hrana, pijača, obleka, hiša, v kateri živimo, tudi če je hiša draga, avto, v katerem se vozimo, tudi če je to luksuzen avto.

Plača se samo na vrste bogastva, ki niso za direktno uporabo in ki se bodo povečevali, kakor so naslednji:

  1. Zlato in srebro (z izjemo zlatega in srebrnega nakita, ki ga ženske uporabljajo za osebno rabo)

Zakat se plača na zlato in srebro samo, če njuna vrednost dosega ali presega vzpostavljeno minimalno mejo za določeno vrsto bogastva (Nisab) in če ga ima oseba v lasti polno lunarno leto (354 dni).

Minimalna predpisana meja, ko Zakat postane obvezen (Nisab) za to vrsto bogastva, je:

Zakat na zlato je obvezen pri približno 85 gramih in Zakat obvezen na srebro je pri 595 gramih.

Če ima torej musliman v lasti takšno količino celo leto, mora plačati Zakat po minimalni stopnji dva in pol odstotka (2,5 %).

  1. Vse vrste valut (bankovci in kovanci) v gotovini ali na bančnem računu

Nisab, obvezen za Zakat na gotovino, bankovce in kovance, je določen glede na ustrezno vrednost zlata (85 gramov čistega zlata) v času, ko Zakat postane obvezen, kar temelji na trenutnih stopnjah v državi, v kateri živi plačnik Zakata. Če je ta količina denarja v lasti osebe celotno lunarno leto, mora kot Zakat plačati dva in pol odstotka (2,5 %) njene vrednosti.

Ilustrirajmo, če en gram čistega zlata v času, ko Zakat postane obvezen, znaša 25 €, bo Nisab za denar kot sledi:

Ilustrirajmo, če en gram čistega zlata v času, ko Zakat postane obvezen, znaša 25 €, bo Nisab za denar kot sledi: Vredno je omeniti, da ocenitev Nisaba pri Zakatu na bankovce, kovance in trgovsko blago običajno temelji na ustrezni minimalni količini zlata, saj je vrednost zlata stabilnejša od vseh drugih vrst lastnine.

  1. Trgovsko blago

Ta izraz velja za vso lastnino, ki je v lasti, da bi se investirala v trgovino. Običajno vključuje premoženje, kot je resnična lastnina, in blago, kot je potrošniško blago in živila.

Vrednost trgovskega premoženja, ki je v lasti osebe celotno lunarno leto, se mora oceniti glede na trenutni trg na dan, ko Zakat postane obvezen. Če trgovsko premoženje doseže Nisab, mora biti dva in pol odstotka (2,5 %) njegove vrednosti plačano kot Zakat.

 

  1. Poljedelski pridelki

Kuran pravi: “O vi, ki verujete! Dajajte od dobrih stvari, ki ste si jih prislužili, in od tega, kar vam dajemo iz zemlje.” (Sura Al-Bakara, 2:267)

Zakat je obvezen samo na določene vrste poljedelskih pridelkov pod pogojem, da je proizvodnja dosegla minimalno količino za obveznost Zakata (Nisab).

Glede na različne okoliščine ljudi, količina Zakata, ki se plača na poljedelske pridelke, variira glede na stroške in trud vložen v namakanje.

  1. Živina: Zakat je obvezen na živino, kot so krave, kamele in ovce, le če se živali pasejo na paši in lastnik nima veliko težav, da jih oskrbuje s krmo.

Če jih oskrbuje s krmo celo ali večino leta, potem Zakat ni obvezen.

Podrobnosti o minimalni količini, na katero je Zakat obvezen (nisab) pri živini, so razpoložljive v knjigah islamskega prava (fikh).