Welwillendheid, vriendelijkheid en vrijgevigheid (Enkele aspecten van het leven van de Profeet r en zijn verheven normen en waarden)

Enkele aspecten van het leven van de Profeet r en zijn verheven normen en waarden

De Profeet r was het lichtend voorbeeld van een goed moreel karakter. 

De Profeet r was het lichtend voorbeeld van een goed karakter en persoonlijke integriteit. Toen Aisha ~, één van de vrouwen van de Profeet, werd gevraagd naar het karakter van de Profeet r, antwoordde zei: “Zijn karakter was de Qur’an.” (Musnad Ahmed: 24601 en Sahieh Muslim: 746) Dit betekent dat hij de nobele leerstellingen van de Qur’an vertaalde naar de werkelijkheid.

Welwillendheid, vriendelijkheid en vrijgevigheid

  • De Profeet r was de meest vrijgevige persoon en hij was zelf het meest vrijgevig in de maand Ramadan wanneer hij Djibriel u ontmoette. Djibriel kwam elke nacht in de Ramadan, tot aan het einde van de maand, om hem de Qur’an te leren. Als Djibriel hem ontmoette, dan was hij r vrijgeviger in goede daden, dan een stevige wind [die vergezeld wordt door regen en voorspoed.] (Sahieh al Bukhari: 1803 en Sahieh Muslim: 2308)
  • De Profeet r wees nooit het verzoek af van iemand die hem om iets vroeg. Er kwam eens een man naar hem toe en die vroeg hem om iets. De Profeet r gaf hem een kudde schapen die het gebied tussen twee bergen opvulde. De man was zo blij dat hij terugkeerde naar zijn volk en hen opriep naar islam. Hij zij: “Omarm islam, want Mohammed is zo vrijgevig dat hij geeft in liefdadigheid zonder armoede te vrezen.” (Sahieh Muslim: 5423)
  • Hij ontving eens 8000 dirham, plaatste het bedrag op een mat en gaf het weg als liefdadigheid. Hij wees niemand af die hem om iets vroeg, tot het hele bedrag was verdeeld. (Mustadrak al Haakim: 5423)
  • Tijdens een andere gelegenheid, kwam er een man naar de Profeet r en vroeg hij hem om iets. De Profeet r zei tegen hem: “Ik heb op dit moment niets, maar je kunt iets op mijn naam kopen en ik zal er zeker voor betalen als ik het geld heb.” ‘Umar t wendde zich tot hem en zei: “Allah heeft het je niet verplicht om iets te doen dat boven je vermogen ligt.” Deze opmerking beledigde de Profeet r behoorlijk. De man zei vervolgens tegen hem: “Geef uit in liefdadigheid zonder armoede te vrezen, want de Heer van de machtige troon zal jouw bezit niet verminderen.” De Profeet r glimlachte en zijn gezicht lichtte op van blijdschap. (Al Ahadieth al Moekhtaarah: 88)
  • Toen de Profeet r terugkeerde van de slag van Hoenayn, werd hij gevolgd door enkele bedoeïenen die recent islam waren binnengetreden en die verlangde naar hun deel van de oorlogsbuit. Zij leidden hem naar een boom, waar een van de onbehouwen bedoeïenen de mantel van zijn schouder afrukte omdat hij dacht dat het onderdeel uitmaakte van de oorlogsbuit. “Geef me mijn mantel terug,” zei hij r, “want als ik zoveel kamelen had als er [hier] bomen zijn, dan zou ik ze allemaal onder jullie verdeeld hebben. Jullie weten heel goed dat ik niet zuinig, oneerlijk of laf ben.” (Sahieh al Bukhari: 2847)

Moge de vrede en de zegeningen van Allah met de Profeet Mohammed r zijn, want hij bevindt zich zeker in alle aspecten van zijn leven op het hoogtepunt van een edel karakter.