Większa nieczystość rytualna i pełna ablucja (ghusl / kąpiel rytualna)

Większa nieczystość rytualna i pełna ablucja (ghusl / kąpiel rytualna)

Sytuacje wymagające pełnej ablucji (ghusl)

Są pewne sytuacje, w których dorosły muzułmanin musi wziąć rytualną kąpiel (ghusl) zanim wykona modlitwę czy okrąży Ka‘bę. Dokąd pełnej ablucji nie wykona, mówi się, że pozostaje w stanie większej nieczystości rytualnej.

 Przy wykonywaniu pełnej ablucji (ghusl), całe ciało musi być obmyte wodą.

  1. Wytrysk nasienia na skutek podniecenia, niezależnie od przyczyny, zarówno podczas snu, jak i na jawie. Nasienie to gęsty biały płyn uwalniany podczas orgazmu.
  2. Stosunek seksualny. Zdefiniowany jest on jako penetracja, nawet gdy nie dojdzie do wytrysku nasienia. Nawet wprowadzenie samej żołędzi penisa do pochwy wystarczy, by kąpiel rytualna stała się koniecznością. Koran mówi: „A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się” (Al Ma’ida, 5:6).
  3. Krwawienie menstruacyjne i połogowe.
    • Krwawienie menstruacyjne to naturalne krwawienie z macicy kobiety i występuje w przybliżeniu co miesiąc w okresie rozrodczym kobiety. Zazwyczaj trwa około siedmiu dni, u jednych kobiet może trwać nieco krócej, u innych nieco dłużej.
    • Krwawienie połogowe występuje po porodzie, w okresie połogu, i trwa stosunkowo długo.

Kobiety miesiączkujące i mające krwawienie połogowe zwolnione są z postu oraz wykonywania modlitw. Jednakże opuszczone dni postu muszą odrobić, zaś opuszczonych modlitw nie. W tym okresie mąż i żona nie mogą ze sobą współżyć, ale mogą w inny sposób zaspokajać swoje potrzeby seksualne. Po zakończeniu się menstruacji i krwawienia połogowego, kobiety muszą wykonać rytualną kąpiel (ghusl).

Allah ﷻ mówi: „Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Bóg” (Al Baqara, 2:222).

Usuwanie większej nieczystości rytualnej

Wystarczy, by muzułmanin obmył całe swoje ciało wodą, z intencją oczyszczenia się z nieczystości.

  • Jednak najlepszym sposobem wykonania rytualnej kąpieli jest umycie się w taki sam sposób, jak po załatwianiu się, potem wykonanie łuḍū’, a następnie obmycie całego ciała wodą. Takie wykonanie powiększa nagrodę, ponieważ jest zgodne z Sunną Proroka r.
  • Jeśli muzułmanin dokona rytualnej kąpieli obmywając całe ciało, nie ma już potrzeby wykonywania łuḍū’; jednakże najlepszą metodą oczyszczenia się z większej nieczystości rytualnej jest wykonanie pełnej ablucji zawierającej łuḍū’, gdyż była to praktyka Proroka r.

Przecieranie skarpet

Islam jest tak praktyczny, że pozwala muzułmaninowi przecierać wierzch skarpet lub butów mokrą dłonią zamiast mycia stóp przy odnawaniu łuḍū’, pod warunkiem, że założył on te skarpetki czy buty będąc w stanie rytualnej czystości. Może tak robić przez okres 24 godzin jeśli jest rezydentem, a 72 godziny, gdy jest podróżnym.

Jednakże przy wykonywaniu rytualnej kąpieli (ghusl), stopy muszą zostać obmyte.


Co zrobić, gdy nie można użyć wody

Jeśli muzułmanin nie może skorzystać z wody, by wykonać łuḍū’ lub rytualną kąpiel (ghusl) z powodu choroby, lub gdy woda nie jest dostępna, albo gdyby użycie dostępnej wody do wykonania łuḍū’ czy ghusl spowodowało, że nie wystarczy jej do picia, musi w zamian wykonywać tajammum (tzw. „suchą ablucję”) piaskiem do momentu, aż znajdzie wystarczającą ilość wody lub będzie mógł z niej skorzystać.

Sposób wykonywania tajammum: (1) Jeden raz lekko uderz obiema dłońmi w piach; (2) przetrzyj twarz pyłem, jaki się na nich znajduje; (3) przetrzyj spód prawej dłoni lewą dłonią, po czym spód lewej dłoni prawą, aż do nadgarstków.