Zahvala Allahu na daru upute i pokajanja

Zahvala Allahu na daru upute i pokajanja

Najbolji način na koji se musliman može zahvaliti Allahu Uzvišenom na ukazanoj uputi i pokajanju, jeste:

  1. Postojanost u vjeri i strpljivo podnošenje svih prepreka na tom putu

Vlasnik vrijednog blaga pazi da ono ne bude dostupno i izloženo rukama lopova ili dato na raspolaganje rasipnicima, čuvajući ga od svega što bi mu moglo naškoditi. Islam je najveći božanski dar čovječanstvu, jer on nije pusti ideološki pravac ili hobi kojeg će čovjek upražnjavati kada mu se prohtije, već vjera koja uređuje svaki detalj, pokret i stanku u životu. Iz tog razloga Allah Uzvišeni naređuje Svome Poslaniku, Allah mu mir i spas darovao, da se čvrsto drži vjere i Kur’ana, ne popuštajući ni za trun jer stoji na Pravome putu: Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na Pravome putu. (Ez-Zuhruf, 43.).

Musliman neće tugovati zbog onoga što trpi u ime Allaha, čuvajući svoju vjeru, jer to je Allahova zakonitost – sunnetullah, pa i oni bolji od nas bili su iskušavani, ali su trpili i nosili se s tim. Pred nama je primjer Allahovih vjerovjesnika, Allah im mir i spas podario, o čemu nam kazuje Svevišnji u Kur’anu. Na razne načine su bili iskušavani, ali nisu posustali, niti su vjeru prilagođavali pritiscima. Bilo je to Božansko ispitivanje snage njihove vjere i čvrstine njihovog uvjerenja. Zato budi poput njih, postojan u svojoj vjeri i moli Allaha Uzvišenog dovom Muhammeda poslanika, Allah mu mir i spas darovao: “O Upravitelju srca, učvrsti srce moje u vjeri Tvojoj.” (Et-Tirmizi, 2140).

U tom smislu su i riječi Uzvišenog: Elif-lam- mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!”, i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. (El-Ankebut, 1.-3.).

  1. Ulaganje truda na širenju islamskog svjetla mudrošću i lijepim savjetom

To je jedan od najboljih metoda zahvale na Allahovom daru upute, a, s druge strane, predstavlja glavni uzrok postojanosti u Allahovoj vjeri, jer onaj ko je danima i noćima patio od opake bolesti, a zatim pronašao lijek i osjetio ljepotu zdravlja, žurno će i predano ulagati napor u širenju otkrivenog lijeka, naročito među svojim najbližima i prijateljima, a to ćemo pojasniti u nastavku.