Zalecane modlitwy nadobowiązkowe

Zalecane modlitwy nadobowiązkowe

 

Od muzułmanów wymaga się wykonywania jedynie pięciu modlitw na dobę.

Jednak islam zachęca ich, by wykonywali także inne, zalecane modlitwy, gdyż dodatkowe modlitwy sprawiają, że stają się oni godni miłości Allaha, a także rekompensują wszelkie niedociągnięcia w wypełnianiu modlitw obowiązkowych.

Oto niektóre z najważniejszych modlitw nadobowiązkowych:

  1. Modlitwy zalecane towarzyszące modlitwom obowiązkowym (as sunan ar rałātib): Są to modlitwy, które wykonuje się przed modlitwami obowiązkowymi lub po nich i muzułmanie zazwyczaj je wykonują, a rzadko je pomijają.

Jeśli chodzi o nagrodę za wykonywanie tych modlitw, Prorok r powiedział: „ Kto odmawia dwanaście dodatkowych cykli modlitewnych za dnia i w nocy, Allah w nagrodę wybuduje mu dom w Raju” (Saḥῑḥ Muslim: 728).

Oto te modlitwy:

1Dwa cykle przed modlitwą fadżr.
2Cztery cykle przed modlitwą ẓuhr, składające się z dwóch modlitw po dwa cykle, oraz modlitwa dwucyklowa po modlitwie ẓuhr.
3Dwa cykle po modlitwie maghrib.
4Dwa cykle po modlitwie ‘iszā’.
  1. Modlitwa łitr: Arabskie słowo łitr oznacza „liczbę nieparzystą” i odnosi się do modlitwy składającej się z nieparzystej liczby cykli, wykonywanej po modlitwie ‘iszā’. Uważana jest za jedną z najlepszych i najbardziej chwalebną ze wszystkich modlitw nadobowiązkowych. Prorok r polecił kiedyś muzułmanom: „O zwolennicy Koranu! Wykonujcie modlitwę łitr” (Sunan At Tirmidῑ: 453; Sunan Ibn Mādża: 1170).

Najlepszym czasem na wykonywanie modlitwy łitr jest ostatnia część nocy, przed modlitwą fadżr, jednak można ją wykonywać o każdej porze pomiędzy modlitwami ‘iszā’ a fadżr.

Minimalna ilość cykli w modlitwie łitr to jeden, jednak lepiej jest wykonać co najmniej trzy. Można wykonać ich więcej, jeśli się chce. Prorok r zwykł ich wykonywać jedenaście.

Modlitwy nadobowiązkowe składają się ogólnie z modlitw dwucyklowych zakończonych taslῑmem. Modlitwa łitr nie jest tu wyjątkiem. Jeśli jednak muzułmanin chce zakończyć swą modlitwę, musi dodać jeden pojedynczy cykl, w którym po wyprostowaniu się ze skłonu, a przed wykonaniem pokłonu, recytuje się odpowiednie suplikacje, po czym z dłońmi trzymanymi przed sobą (wnętrzami skierowanymi ku górze) prosi Allaha o cokolwiek chce. Nazywa się to suplikacją qunūt.

Pory, kiedy nadobowiązkowe modlitwy są zabronione

Muzułmanin może wykonywać modlitwy nadobowiązkowe o każdym czasie, z wyjątkiem pór, kiedy ich wykonywanie jest zabronione, gdyż są to określone pory, w jakich niemuzułmanie wykonują zwyczajowo swoje modlitwy. W tych porach można jedynie odrabiać opuszczone modlitwy obowiązkowe lub wykonywać modlitwy nadobowiązkowe uzasadnione okolicznościami, jak na przykład modlitwa „na powitanie meczetu” (taḥijjatul masdżid ‒modlitwa składająca się z dwóch cykli, wykonywana po wejściu do meczetu, jeśli jest wystarczająco dużo czasu, by wykonać ją przed rozpoczęciem się modlitwy obowiązkowej). Zakaz ten dotyczy tylko modlitw rytualnych (ṣalāt). Wznosić prośby do Allaha i recytować suplikacje muzułmanin może o każdej porze.

Pory, w których modlitwy nadobowiązkowe są zakazane to:

1Od zakończenia pory modlitwy fadżr do czasu, aż słońce wzniesie się nad horyzont na wysokość dzidy. Jest to krótki okres określony w prawie islamskim. W krajach klimatu umiarkowanego wynosi około dwudziestu minut.
2Od chwili, gdy słońce jest w zenicie do czasu, aż skłoni się ku zachodowi. Jest to krótki okres poprzedzający rozpoczęcie się pory modlitwy ẓuhr.
3Od zakończenia pory modlitwy ‘aṣr do zachodu słońca.

Wykonywanie modlitw nadobowiązkowych w czasie od końca pory modlitwy ‘aṣr do zachodu słońca jest surowo zabronione. .