Zalety ḥadżdż

Zalety ḥadżdż

Wykonywanie ḥadżdż ma wiele zalet, między innymi:

  1. Jest to jeden z najlepszych uczynków. Zapytano raz Proroka r : „Jaki jest najlepszy uczynek?”. On odrzekł: „Wiara w Allaha i Jego Wysłannika”. Zapytano go wtedy: „Co potem?”. Odpowiedział: „Walka na drodze Allaha”. Znów zapytano: „Co potem?”. Odpowiedział: „Ḥadżdż, która jest wykonana prawidłowo i zostaje przyjęta przez Allaha” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1447; Ṣaḥῑḥ Muslim: 83).
  2. Jest to doskonała okazja do zdobycia wielkiego wybaczenia. Prorok r powiedział: „Ktokolwiek odbywa pielgrzymkę dla Allaha, powstrzymując się od rafat (stosunków seksualnych lub nieprzyzwoitości) i fusuq (niemoralnego zachowania, grzechów), ten wróci do domu taki, jak w dniu, kiedy matka go urodziła” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1449; Ṣaḥῑḥ Muslim: 1350). Oznacza to, że będzie wolny od wszelkich grzechów, jak w dniu, w którym się urodził.
  3. Stanowi wspaniałą okazję, by zostać ocalonym przed ogniem piekielnym. Prorok r powiedział: „Nie ma dnia, w którym Allah uwalnia ludzi od Ognia tak, jak w dniu ‘Arafat” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 1348).
  4. Nagrodą za nią jest Raj, czego dowodzą słowa Proroka r : „Nie ma innej nagrody za prawidłowo wykonaną ḥadżdż, jak tylko Raj” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 1349).

Jednakże z tych i innych zalet skorzysta tylko ten, kto ją odbędzie z dobrą intencją, wyłącznie dla Allaha, i wykona ją prawidłowo, podążając za przykładem Proroka r .