Zapraszanie członków rodziny i krewnych do islamu (da‘ła)

Osoba, którą Allah poprowadził do islamu, powinna zapraszać do niego swoją rodzinę i krewnych, gdyż są to dla niego najdrożsi ludzie. Powinna cierpliwie znosić wszelkie przykrości, jakich może doświadczyć podczas wykonywania da‘ła i wykorzystać wszelkie możliwe sposoby, aby pokazać prawdę. Koran głosi: „Nakaż swojej rodzinie modlitwę i bądź w niej wytrwały!” (Ṭā Hā, 20:132).

Niektórzy nawołujący do islamu mogą zauważyć, że osoby nie spokrewnione z nimi odpowiadają pozytywnie na ich zaproszenie, podczas gdy ich najbliżsi krewni odmawiają, co jest dla nich bolesne i czują się rozczarowani. Jednak dobry nawołujący do islamu nigdy nie traci nadziei. Robi co w jego mocy, by poprowadzić ich do prawdy, wykorzystując różne metody, jednocześnie modląc się do Allaha, by otworzył ich serca, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

To właśnie robił Prorok r , dokładając wszelkich starań, by zaprosić swego wuja, Abu Ṭāliba, do islamu i kontynuował robienie tego aż do ostatnich chwil jego życia. Kiedy Abu Ṭālib, był na łożu śmierci, Prorok r prosił go: „Drogi wuju, powiedz: Lā ilaha illallāh (‘Nie ma boga godnego czci z wyjątkiem Allaha’), abym mógł wstawić się za tobą w Dniu Sądu” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 3671; Ṣaḥῑḥ Muslim: 24). Jednak on odmówił i zmarł jako politeista. To przy tej okazji Allah ﷻ objawił następujący werset: „Ty nie prowadzisz drogą prostą, kogo kochasz, lecz Bóg prowadzi drogą prostą, kogo chce. On zna najlepiej tych, którzy są na drodze prostej” (Al Qaṣaṣ, 28:56). Zapraszający do islamu musi zrobić co w jego mocy, by rozpowszechniać religię, zachęcając ludzi do dobra, pamiętając, że to Allah ma kontrolę nad ludzkimi sercami i prowadzi na właściwą drogę tego, kogo chce. Nowy muzułmanin zaraz po przyjęciu islamu musi zbudować silne i zdrowe relacje ze swymi krewnymi i znajomymi, zarówno z muzułmanami, jak i niemuzułmanami. Musi starać się kierować wspaniałymi zasadami moralnymi w relacjach z nimi; gdyż islam nie wzywa do izolacji i wycofania się z życia społecznego. Doprawdy, okazywanie ludziom życzliwości i moralne postępowanie w relacjach z nimi jest najlepszym sposobem pokazania im tej wspaniałej religii, z którą Prorok Muḥammad r został posłany, by udoskonalić zasady moralne. Okazywanie wspaniałych zasad moralnych i dobre traktowanie należy praktykować, rozpoczynając od własnego domu, od własnej rodziny (zob. str. 222).