Zasady moralne podczas wojny

Zasady moralne podczas wojny

  1. Islam nakazuje sprawiedliwość wobec wrogów oraz zabrania znęcania się nad nimi. Allah ﷻ mówi: „I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe bogobojności” (Al Mā’ida, 5:8). To znaczy: nie pozwólcie, by wasza nienawiść do nich sprawiła, że przekroczycie granice i będziecie niesprawiedliwi. Zachowujcie sprawiedliwość w słowach i czynach.
  2. Zakaz zdrady wobec wroga. Zdrada w islamie jest zabroniona, nawet wobec wroga, zgodnie z przekazem Koranu: „Zaprawdę, Bóg nie kocha zdrajców!” (Al Anfāl, 8:58).
  3. Zakaz okaleczania zwłok. Zabrania się okaleczania ciał zabitych, gdyż Prorok r powiedział: „Nie okaleczajcie” (ṢaḥῑḥMuslim: 1731).
  4. Zakazuje zabijania cywilów nie biorących udziału w walce, niszczenia ziemi i środowiska. Abu Bakr Aṣ Ṣiddῑq t ‒ pierwszy prawowierny kalif i najlepszy z Towarzyszy Proroka ‒ powiedział do dowódcy muzułmańskiej armii, Usāmy ibn Zajda t , gdy wysyłał go do Syrii: „Nie zabijajcie dzieci, starców ani kobiet. Nie niszczcie palm, nie palcie ich i nie ścinajcie żadnych drzew owocowych. Nie zarzynajcie owiec, krów, ani wielbłądów, chyba że do zjedzenia. Możecie spotkać ludzi, którzy poświęcili swe życie służbie klasztornej; pozostawcie ich, niech wypełnią cel, któremu poświęcili swoje życie. (Tārῑch Ibn ‘Asākir, tom 2, str. 50).