Zasady regulujące relacje mężczyzny i kobiety, z którą małżeństwo jest mu dozwolone

Zasady regulujące relacje mężczyzny i kobiety, z którą małżeństwo jest mu dozwolone.

  1. Spuszczanie spojrzenia

 Odwracanie wzroku od tego, na co Allah patrzeć zabronił, pomaga w zachowaniu skromności i godności.

Muzułmanin nie może patrzeć na ‘aurę (części ciała, które muszą zostać zakryte) kobiet ani na nic, co mogłoby wzbudzić w nim pożądanie. Nie powinien też patrzeć na kobietę dłużej, niż jest to konieczne.

Allah ﷻ nakazuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom, by spuszczali swoje spojrzenia, gdyż pomaga im to zachować czystość i honor, podczas gdy pożądliwe spojrzenia torują drogę do grzechu i nieprzyzwoitości, zgodnie z przekazem Koranu: „Powiedz wierzącym mężczyznom, niech spuszczają skromnie swoje spojrzenia i niech zachowują czystość. To dla nich będzie przyzwoitsze. Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co oni czynią! Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości” (An Nūr, 24:30-31).

Jeśli jednak muzułmanin przypadkowo spojrzy na to, co zakazane, musi odwrócić wzrok. Tak naprawdę nie wolno mu patrzeć na cokolwiek, co wzbudza pożądanie. Dotyczy to także obrazów w mediach i Internecie.

  1. Postępowanie zgodne z etykietą i moralnością.

Islam ustanowił zasady regulujące relacje pomiędzy mężczyzną a kobietą.

Mężczyzna z niespokrewnionymi kobietami powinien rozmawiać grzecznie i być uprzejmym, ale unikając wszystkiego, co może wzbudzić pożądanie. Dlatego:

  • Allah ﷻ zabronił kobietom kokietowania i mówienia w sposób zbyt łagodny gdy rozmawiają z niespokrewnionymi mężczyznami. Koran głosi: „Nie bądźcie pokorne w słowach, aby nie pożądał was ten, w którego sercu jest choroba. Mówcie słowa odpowiednie” (Al Aḥzāb, 33:32).
  • Allah ﷻ zabrania też ponętnych gestów i sposobu chodzenia oraz pokazywania swoich wdzięków i ozdób: „I niech one nie stąpają tak, aby było wiadomo, jakie ukrywają ozdoby” (An Nūr, 24:31).
  1. Zakaz przebywania sam na sam.

Arabskie słowo chalua oznacza przebywanie sam na sam z kobietą nie-maḥram (tj. z taka, z którą małżeństwo nie jest zabronione) w miejscu, gdzie nikt nie może ich zobaczyć. Islam surowo tego zabrania, ponieważ z podowu podszeptów Szatana może to doprowadzić do grzesznych relacji. Prorok r powiedział: „Nigdy mężczyzna nie jest sam na sam z kobietą, aby Szatan nie był trzecim” (Sunan At Tirmidῑ: 2165).

  1. Ḥidżāb (skromny ubiór muzułmański).

Allah ﷻ nakazał kobietom nosić ḥidżāb, a mężczyznom nie, ponieważ to kobiety zostały stworzone pięknymi i atrakcyjnymi, dlatego stanowią one większą pokusę dla mężczyzn, niż mężczyźni dla nich.

Boskie prawo nakazuje kobiecie noszenie ḥidżabu z wielu powodów, między innymi:

  • Aby mogły realizować się w życiu i społeczeństwie, w dziedzinie nauki i w pracy, zachowując jednocześnie swą godność i czystość.
  • Aby zredukować pokusy, by oczyścić społeczeństwo ‒ z jednej strony, a z drugiej ‒ by chronić godność kobiet.
  • Aby pomóc mężczyznom patrzącym na kobiety zachować czystość i samokontrolę oraz traktować je jak osoby kulturalne i wykształcone, a nie jak obiekty seksualne dostarczające mężczyznom przyjemności.