Zmiana imienia po przyjęciu islamu

Zmiana imienia po przyjęciu islamu

Ogólną zasadą jest, że nowy muzułmanin może zachować swoje imię i wcale nie musi go zmieniać. Tak naprawdę zmiana imienia nie była znana wśród Towarzyszy Proroka. Wielu ludzi przyjęło wówczas islam i pozostało przy swoich niearabskich imionach, chyba że ich imię miało jakieś złe znaczenie.

Imię należy zmienić w następujących przypadkach:

 1. Gdy wskazuje na służenie komuś innemu niż Allah ﷻ , albo ma znaczenie sprzeczne z wierzeniami islamskimi:

Imiona wskazujące na służenie komuś innemu niż Allah to na przykład: ‘Abdul Masῑh (sługa Mesjasza), które jest popularne wśród arabskich chrześcijan, oraz ‘Abd-un Nabijj (sługa Proroka), popularne wśród niektórych muzułmanów. Imiona mające znaczenie sprzeczne z wierzeniami islamu to między innymi Szenouda (popularne wśród egipskich chrześcijan ‒ koptów), czyli ‘syn Boga’. Niech Będzie On wychwalony i wywyższony ponad to, co oni mówią!

Zakazane są imiona będące atrybutami Allaha. Przykładem jest przpisanie komuś atrybutu, będącego charakterystycznym jedynie dla Allaha, jak ‘Król królów’.

 1. Gdy jest obraźliwe, albo nie jest aprobowane przez ludzi o zdrowych zasadach moralnych.

Allah ﷻ ogłosił wszelkie złe rzeczy zabronionymi. Dlatego niewłaściwym jest, by zachowywać imię mające złe znaczenie po przyjęciu islamu. Koran głosi: „Jakże złe jest imię ‘zepsucie’ po przyjęciu wiary” (Al Ḥudżurāt, 49:11).

Zmiana imienia jest zalecana:

Gdy nowy muzułmanin chce przyjąć imię milsze Allahowi, takie jak ‘Abdullāh (sługa Allaha), ‘Abdur-Raḥmān (sługa Miłosiernego) i wszelkie imiona, które wskazują na to, że służy się Allahowi ‒ są to imiona zalecane, ale ich przybranie nie ma nic wspólnego z konwersją.

 • Nowy muzułmanin czy muzułmanka może zmienić swoje imię bez powodu, na przykład zmienić imię niearabskie na arabskie, jednak nie jest to zalecane i nie ma nic wspólnego z przyjęciem islamu.
 • Czy znaczenie imienia jest sprzeczne z islamskimi wierzeniami?
  • Tak => Imię mające takie znaczenie musi zostać zmienione.
  • Nie => Czy imię to kojarzy się z religią inną niż islam?
   • Tak => Należy je zmienić, by uniknąć podejrzeń, oraz by nie upodabniać się do niemuzułmanów.
   • Nie => Czy jest obraźliwe albo nie jest aprobowane przez ludzi o zdrowych zasadach moralnych?
    • Tak => Należy je zmienić na takie, które ma dobre znaczenie.
    • Nie => Jeśli imię to nie ma żadnego z powyższych znaczeń, nie należy go zmieniać po przyjęciu islamu. Praktyka taka nie była znana wśród pierwszych muzułmanów. Można zmienić swoje imię bez przyczyny (tj. niezależnie od konwersji), a nawet jest to zalecane, jeśli nowe imię jest milsze Allahowi, na przykład ‘Abdur-Raḥmān (sługa Miłosiernego).